Геоінформаційна система збору, аналізу, пошуку і візуалізації цінових показників ринку нерухомості України – ГІС «Увекон».

IT-сектор стрімко розвивається, і є саме тією галузью економіки України, яка складає достойну конкуренцію компаніям інших країн світу.
На стикі галузей економіки, у поєднанні з передовими ІТ-технологіями, дещо випереджаючи вітчизняні реалії, але рухаючись у руслі світових тенденцій, відповідаючи на потужні запити українського суспільства до прозорості економічних процесів у країні, групою компаній «Увекон» створено геоінформаційну систему збору, аналізу, пошуку і візуалізації цінових показників ринку нерухомості України – ГІС «Увекон».
ГІС «Увекон» - спеціалізована, проблемно орієнтована система, яка втілює нові якісні підходи у технологію обробки інформації, результати якої вже застосовуються для надання консалтингових послуг, прийняття управлінських рішень та аналізу, як регіональних (локальних) ринків, так і загальноукраїнських ринків нерухомого майна.
Геоінформаційна система є інтерактивною робочою платформою, для широкого кола спеціалістів різних галузей економіки, що через інтерфейс інтернет-сторінки групи компаній «Увекон» мають можливість працювати з базами даних і результатами аналізу у режимі онлайн.
Система дозволяє:
 • отримати максимально місткий масив даних про об’єкти нерухомості;
 • максимально деталізувати дані про вартість нерухомості, як по її видах, класах та сегментах, так і географічно – до мікрорайонів великих міст, сільських та селищних рад та окремих населених пунктів;
 • миттєво згенерувати аналітичний звіт будь-якого вигляду та форми за наявними даними;
 • реалізувати візуально зручний інструмент для користувача даних із застосуванням картографічної інформації на «Геопорталі».
Оброблений масив даних візуалізується у WEB-інтерфейсі корпоративного сайту, де інформація про середню вартість нерухомості у розрізі сегментів, підсегментів та у розрізі 4-х масштабних рівнів відображається на мапі України, яка поділена на адміністративно-територіальні одиниці та на полігони, межі яких визначено за ознаками, що склалися по типу забудови і по межах цінових зон. Так, наприклад, м.Київ поділено на 376 «мікрорайонів» а м.Черкаси на 54 і т. і.
Функція геокодування (прив'язки географічних координат до кожного об’єкту), що застосовується у ГІС «Увекон», дозволяє:
 • швидко та якісно підібрати аналоги продажів (оренди) для досліджуваного об'єкта нерухомості;
 • у будь-який дискретний момент часу визначити спектр можливих цін для масиву об'єктів нерухомості, тим самим здійснювати масову переоцінку або визначати рівень відповідності вартості заставної нерухомості або власних основних засобів ринковим цінам;
 • шляхом застосування методу екстраполяції покрити географічні території України, що не мають даних про вартість продажів нерухомості, даними про вартість по аналогічних полігонах, які мають схожі характеристики і параметри.
Для доступу до бази даних ГІС застосовується інтернет-сторінка групи компаній «Увекон». Пошуковий сервіс передбачає публічне використання та забезпечує пошук об’єкта нерухомості на мапі, яку розміщено у розділі «Геопортал».
А ось налаштування інтерфейсу ГІС «Увекон», а саме реалізація функціоналу завантаження масиву або окремих даних користувача, їх обробка, структурування, геокодування, побудова фільтрів, сортування та інша робота з даними, у тому числі їхній експорт, виконується у середовищі кабінету користувача та реалізується, як окремий проект.
Для реалізації інтерфейсу ГІС «Увекон» щодо завантаження даних користувача, їх обробки, візуалізації та виведення результатів, користувачу пропонуються наступні функціональні рішення:
 • пошуковий сервіс;
 • отримання доступу до інтерфейсу;
 • завантаження масиву даних через відповідний інтерфейс у кабінеті зареєстрованого користувача;
 • формування аналітичних форм;
 • розрахунок ймовірної вартості окремого об’єкту нерухомості;
 • експорт даних.
Реалізація пошукового сервісу передбачає пошук об’єкту нерухомості та відображення його в якості геокодованої мітки у межах мікрорайону, селищної, сільської ради або за конкретною адресою.
Отримання доступу до кабінету здійснюється шляхом реєстрації користувача інтерфейсу у геоінформаційній системі.
Завантаження масиву даних здійснюється через відповідний інтерфейс у кабінеті зареєстрованого та авторизованого користувача. Структура даних, які завантажуються, має бути попередньо узгоджена та приведена до шаблону, що використовується ГІС. Система передбачає доповнення або видалення даних, виділення усього масиву або певної кількості об’єктів через «дружній» інтерфейс відображення завантажених та геокодованих даних.
Сервіс формування аналітичних форм покликаний візуалізувати результати підбору та порівняння завантажених та геокодованих даних користувача про цікаві йому об’єкти нерухомості, що є найбільш подібними за територіальним, якісними та кількісними характеристиками аналогами об’єктів нерухомості, які накопичуються та регулярно актуалізуються у ГІС «Увекон».
Сервіс передбачає відображення, як статичних даних бази ГІС та завантажених даних користувача, так і розрахункових величин, зміст яких обумовлений відповідним технічним завданням з користувачем.
База комерційної нерухомості, яка щомісячно збирається (поновлюється) та обробляється ГІС «Увекон» містить у середньому 10 тис. об’єктів з продажу та близько 12 тис. об’єктів з оренди нерухомого майна. База структурована за підсегментами нерухомості (офісна, торгова, промислово-складська). Звичайно, географічне покриття даними поширюється на ті регіони де присутній ринок (розміщуються оголошення), тобто у більшості це – Київ, міста – обласні центри, міста обласного та районного значення. За наявності пропопозицій, це можуть бути селища та села.
Механізм геокодування, закладений у ГІС «Увекон», передбачає створення шляхом застосування методів геостатистичного моделювання цінового шару який дозволяє, не зважаючи на відсутність активного ринку нерухомості у певних регіонах України, визначати вірогідну ринкову вартість будь-якого об’єкту нерухомості.
Геостатистичне моделювання передбачає побудову (моделювання) безперервних поверхонь на основі масивів точкових даних.
В основу застосованого у ГІС методу побудови безперервних поверхонь на підставі дискретних масивів просторово-координованих даних, якими є координати об’єктів нерухомості, що обрані для порівняння, покладено процедури просторової інтерполяції. Під інтерполяцією мається на увазі обчислення проміжних значень будь-якої величини вартості за відомими її значеннями.
Для створення інтерпольованої мапи вартості нерухомого майна у моделі, що використовується у геоінформаційній системі, був застосований набір даних про об’єкти з інформацією про їх просторове положення і кількісне значення параметра – «ціна квадратного метра у цих точках».
Розрахунок ймовірної вартості окремого об’єкту нерухомості. Кабінет користувача ГІС «Увекон» передбачає можливість роботи через окремий інтерфейс з інструментом розрахунку ймовірної вартості об’єкту нерухомості у режимі онлайн із застосуванням порівняльного підходу. Механізм розрахунку передбачає автоматичний підбір будь-якої можливої кількості аналогів об’єкту оцінювання, визначення найбільш відповідних з них та застосування набору коефіцієнтів коригування за ціноутворюючими критеріями для визначення ймовірної вартості об’єкту дослідження.
Експорт даних. З метою прикладного застосування поза межами інтерфейсу ГІС аналітичної інформації та форм для друку, у системі передбачено реалізацію функції експорту інформації. Експорт може здійснюватися у вигляді файлів у форматах зручних для користувача, що уклав відповідний договір з розробником геоінформаційної системи.
Оскільки в Україні бракує досвіду використання спеціалізованих геоінформаційних систем, компанія «Увекон» проводить публічні презентації ГІС «Увекон», на яких знайомить широкий загал спеціалістів з принципами роботи геоінформаційної системи. Останній такий захід відбувся 6 серпня 2019 року у Києві.
В компанії, також, розроблено презентаційні матеріали, що можуть бути представлені зацікавленим компаніям на індивідуальних консультаціях та презентаціях.
У разі виявлення зацікавленості ГІС «Увекон» та іншими інтерактивними інструментами, що працюють через корпоративний портал, а також з питань співробітництва звертайтеся до Олександра Коробко - партнера з розвитку групи компаній «Увекон» за телефоном +38(067) 217 00 12, або на електронну адресу: korobko@uvecon.ua