Нерухомість України, підсумки 2019 року: ставка капіталізації

З грудня 2019 року можливості інтерактивного інструменту розширено. До набору показників, які характеризують стан ринку нерухомості та розраховуються завдяки можливостям ГІС «Увекон», включено «Ставку капіталізації».

Величина розміру «Ставки капіталізації» розраховується для таких сегментів як «вторинне житло», «офісна», «торгова» та «промислово-складська» нерухомість, у розрізі її розмірності та географічного розташування.

Отже, за даними ГІС «Увекон» середнє значення ставки капіталізації* для вторинного житла за четвертий квартал загалом по Україні складало 7,5%. У регіонах середнє ставки коливалось від 5,3% у Тернопільській області до 9,0% у Дніпропетровській.

Мінімальне значення ставки капіталізації по країні становило 1,5%,  максимальне 20,0%. У регіонах мінімум коливався від 1,5% до 2,5%, а максимум від 8,0% до 20,0%.

Для офісної нерухомості середнє значення ставки капіталізації загалом по країні дорівнювало 12,5%. Найнижчий показник середнього був в Одеській області (8,2%), а найвищий у Вінницькій (15,0%).

Загалом по Україні мінімальне значення капіталізації становило 4,0%, а максимальне 21,0%. У регіонах ці показники коливались у межах 4,0-9,9% та 16,1-21,0% відповідно.

Середнє ставки капіталізації для торгової нерухомості по країні складало 12,9%. Найменшим цей показник був у Закарпатській області (7,1%), а найвищий у Кіровоградській (16,8%).

Мінімальна ставка капіталізації по Україні дорівнювала 3,5% при максимумі 23,0%. У регіонах мінімум ставки був від 3,5% до 5,7%, а максимум від 20,4% до 23,0%.

У сегменті промислово-складської нерухомості середнє ставки капіталізації по країні дорівнювало 12,8%. Найменше середнє значення було у Закарпатській області (6,3%), а найбільше у Кіровоградській (15,6%).

Мінімальне загальне значення ставки капіталізації по Україні було 3,2%, а максимальне 24,9%. У регіонах мінімум знаходився у межах 3,2-6,9%, а максимум 8,2-24,9%.

Більше інформації щодо показників по операціях продажу та оренди житлової нерухомості та всіх видів нежитлової нерухомості, а також ставки капіталізації можна дізнатись з «Інтерактивного звіту про стан ринку нерухомості України за даними ГІС «Увекон».
---
* Значення ставки капіталізації розраховане із застосуванням методу ринкової екстракції. Вхідними даними для побудови розрахункової моделі є «кластеризований» за географією, типом, функціональним призначенням та розмірністю об'єктів нерухомості масив даних оголошень про продаж та оренду об'єктів. Алгоритм розрахунку базується на побудові варіаційного ряду та передбачає застосування коригувальних коефіцієнтів: «дрейфу ціни», «торгу», «заповнення».

Агрегація показника здійснюється в 4-х масштабних рівнях територіального ділення України. Найнижчим рівнем агрегації є території сільських та селищних рад, найвищим - рівень регіонів України та м. Київ.