Нові можливості сервісів ГІС "Увекон"

Група компаній "Увекон" має чудову нагоду повідомити, що можливості інструменту "Інтерактивний звіт про стан ринку нерухомості України" розширено. До набору показників, які характеризують стан ринку нерухомості та розраховуються в автоматичному режимі завдяки можливостям ГІС "Увекон", включено "Ставку капіталізації".

Значення показника розраховане із застосуванням методу ринкової екстракції. Вхідними даними для побудови розрахункової моделі є "кластеризований" за географією, типом, функціональним призначенням та розмірністю об'єктів нерухомості масив даних оголошень про продаж та оренду об'єктів. Алгоритм розрахунку базується на побудові варіаційного ряду та передбачає застосування коригувальних коефіцієнтів: "дрейфу ціни", "торгу", "заповнення".

Величина розміру "Ставки капіталізації" розраховується для таких сегментів як "вторинне житло", "офісна", "торгова" та "промислово-складська" нерухомість, у розрізі її розмірності та географічного розташування.

Агрегація показника здійснюється в 4-х масштабних рівнях територіального ділення України. Найнижчим рівнем агрегації є території сільських та селищних рад, найвищим - рівень регіонів України та м.Київ.

Розрахунковим періодом є квартал. Кількість пар об'єктів, які щоквартально беруть участь у розрахунку, складає в середньому - 200 тисяч штук.

Візуалізація інформації в структурі інтерактивного звіту реалізована через відображення розрахованих показників на багаторівневій мапі України та у табличному вигляді.

Набір розрахованих даних містить: мінімальний, максимальний, середній розмір ставки та величину середньоквадратичного відхилення для кожного сегмента, розмірності та обраного географічного "полігону".

Користувачі інтерактивного звіту мають змогу експортувати дані в такі формати як pdf  та MS Excel.

Будемо раді якщо Вам стануть у нагоді наші напрацювання!

Для придбання права користування інтерактивними інструментами, які працюють на платформі ГІС «Увекон», звертайтеся за наступним посиланням: "Інтерактивний звіт "Про стан ринку нерухомості "України".