Інститут економіки та прогнозування НАН України

Державна установа “Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України” є правонаступником Інституту економічного прогнозування НАН України, створеного з метою забезпечення розроблення стратегічних прогнозів і програм соціально-економічного розвитку України.

Очолює Інститут академік НАН України Валерій Михайлович Геєц.

Головним завданням Інституту є проведення фундаментальних і прикладних досліджень за такими основними напрямами:
 • економічна теорія;
 • моделювання та прогнозування економічного розвитку;
 • грошово-кредитні відносини;
 • державні фінанси;
 • фінанси реального сектора;
 • економічне зростання та структурні зміни в економіці; 
 • економіка та організація високих технологій;
 • розвиток виробничої інфраструктури;
 • промислова політика;
 • технологічне прогнозування та інноваційна політика;
 • секторальні прогнози та кон’юнктура ринків;
 • економіка і політика аграрних перетворень;
 • форми і методи господарювання в агропромисловому комплексі;
 • моніторингові дослідження соціально-економічних трансформацій українського суспільства;
 • економічна історія;
 • соціально-економічні проблеми праці;
 • управління економікою;
 • просторовий економічний розвиток та місцеве самоврядування.

На цій основі розробляються напрями та методи розвитку господарської системи, стратегічні прогнози і програми розвитку економіки України.