Українське товариство оцінювачів

Українське товариство оцінювачів створено в 1994 році як професійне громадське об’єднання фахівців в галузі оцінки.

Товариство за своїм статусом є всеукраїнською громадською організацією з обласними та територіальними відділеннями у двадцяти трьох областях України та у м. Севастополі.

Українське товариство оцінювачів є першою в Україні громадською організацію професійних оцінювачів, діяльність якої з дня її створення спрямована як на розвиток професії, так і на створення умов для вдосконалення економіки країни.

Першими кроками УТО стали розробка та прийняття “Норм професійної діяльності в Україні” та ініціативні дії щодо внесення професії “оцінювач майна” до державного класифікатора професій. Спеціалісти Українського товариства оцінювачів виступили розробниками навчальних програм для підготовки фахівців в галузі оцінки та співавторами у створенні перших методик оцінки.

Іншим важливим напрямом діяльності Українського товариства оцінювачів була і залишається цілеспрямована робота над впровадженням міжнародної методології оцінки.

Комісія з методології та стандартів оцінки, що багато років працює в УТО, приймає безпосередню участь в розробці національних стандартів оцінки.

В напрямку підвищення конкурентоспроможності українських оцінювачів у 2004 році Українським товариством започаткована робота з організації сертифікації Європейської групи оцінювачів активів. Кожен оцінювач, що здав іспит, отримує сертифікат та особисту печатку Європейської групи оцінювачів активів.