Визначення ринкової вартості прав на знак для товарів і послуг "УкрАВТО"

На замовлення відкритого акціонерного товариства "Українська автомобільна корпорація" з метою передавання прав на знак для товарів і послуг в Статутний фонд проведена робота з визначення ринкової вартості прав на знак для товарів і послуг "УкрАВТО".

В рамках виконання роботи була розрахована ринкова вартість бізнесу (дохідним підходом), гудвілу і прав на знак для товарів і послуг.

У розрахунках були застосовані методи визначення поточної вартості твором середньозваженого значення чистих надходжень від товарного знака та дисконтированием потоку чистих поточних значень надходжень від товарного знака за прогнозне число років (за методологією, описаною в книзі А. Саннікова «Оцінка брендів і товарних знаків: від теорії до практиці »(Методичні та практичні рекомендації з оцінки вартості товарних знаків. ВНДІПО, М., 1997 г.).

В роботі використаний практичний досвід фахівців компанії «Увекон», викладений в посібнику «Оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності. Метод звільнення від роялті.» (Кухарська О.Б., Підлипська А.А., Чиркін А.М., 2015).