Визначення ринкової вартості прав на 12 знаків для товарів і послуг, що належать НАСК "ОРАНТА"

На замовлення Відкритого акціонерного товариства Національна страхова компанія "Оранта" та з метою відчуження прав власності проведена робота з визначення ринкової вартості прав на 12 знаків для товарів і послуг, що належать НАСК "ОРАНТА".

В рамках виконання роботи була розрахована ринкова вартість бізнесу, гудвілу і прав на кожен зі знаків для товарів і послуг. У розрахунках були застосовані прибутковий і витратний підхід.

В роботі використаний практичний досвід фахівців компанії «Увекон», викладений в посібнику «Оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності. Метод звільнення від роялті.» (Кухарська О.Б., Підлипська А.А., Чиркін А.М., 2015).