Визначення вартості підземних споруд, що входять до складу архітектурного комплексу Києво-Печерської Лаври

На замовлення Науково-дослідного інституту пам’яткоохоронних досліджень фахівцями "Увекон" проведена робота з визначення вартості 12 об'єктів історико-культурної спадщини – підземних споруд, що входять до складу архітектурного комплексу Києво-Печерської Лаври, який внесено до Списку Всесвітньої культурної спадщини). 

Лаврські підземні споруди є пам'ятниками підземної архітектури усієї Русі. У XII ст. навколо монастиря були побудовані кам'яні кріпосні стіни, які перебудовувалися і зміцнювалися.

Одночасно з монастирськими стінами влаштовувалася і система підземних ходів, що в більшості мали висоту 2 м і ширину 1,2 м. Ходи відривалися на глибині близько 7 м і розташовувалися під підошвою фундаментів і стін.

У пізній час на усій території Верхньої Лаври була побудована система підземних ходів і камер для зберігання зброї, боєприпасів і продовольства.
 
Було здійснено аналіз  великого обсягу інформаційних матеріалів з історії, особливостей архітектури,  перебудов, можливих втрат та інших важливих джерел для врахування при визначенні вартості оцінюваних об’єктів, зокрема визначенні їх ціннісних характеристик  та схоронності.

Робота проводилась за консультаційної підтримки фахівців Науково-дослідний інституту пам’яткоохоронних досліджень.

При визначенні вартості об’єктів оцінки застосований витратний методичний підхід з врахуванням положень Методики грошової  оцінки пам’яток та Національних стандартів оцінки майна. Також в роботі використаний практичний досвід фахівців компанії «Увекон» викладений в посібнику «Оцінка пам’яток історії, архітектури та містобудування» (Клименко І.М., Смольнікова С.М., К.: АртЕк, 2006. - 264 стр).  До співпраці були залучені фахівці Науково-технічного центру експертизи нерухомості (складання кошторисної документації).

Виконана робота оформлена у трьох томах Звіту.