Визначення вартості бізнесу та прав на об'єкти інтелектуальної власності, використані ДП НВКГ "Зоря-Машпроект"

З метою підготовки до підписання ліцензійної угоди і розподілу часток роялті було визначено ринкову вартість бізнесу та прав на об'єкти інтелектуальної власності, використані ДП НВКГ "Зоря-Машпроект".

Державне підприємство «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря»-«Машпроект» – український розробник і виробник газових турбін морського і загальнопромислового застосування. До складу комплексу входять Центр науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт «Машпроект» і серійне виробництво «Зоря».

В процесі роботи була визначена сумарна вартість прав на об'єкти інтелектуальної власності

Портфель ОІВ, представлений до оцінки, складався з конструкторської документації, патентів на винаходи (7 штук), ноу-хау (50 штук).При визначенні ринкової вартості були використані витратний і дохідний підходи.

В роботі використаний практичний досвід фахівців компанії «Увекон», викладений в посібниках:
«Оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності. Метод звільнення від роялті.» (Кухарська О.Б., Підлипська А.А., Чиркін А.М., 2015)«Оцінка бізнесу: основи, інструментарій, практика.» (Смірницький Г.Б., Чиркін А.М., 2013)