Визначення вартості об'єктів історико-культурної спадщини «Алупкінського палацово-паркового музею-заповідника»

Проведена робота з визначення вартості пам’яток - 75 об'єктів малих архітектурних форм Алупкінського палацово-паркового музею-заповідника, в тому числі 6 скульптур левів, 13 фонтанів, 40 одиниць мармурових ваз різних типів, половецьких скульптур, мармурових лав та візантійських колон.

Було здійснено аналіз великого обсягу інформаційних матеріалів з історії , особливостей скульптурних композицій, можливих втрат та інших важливих джерел для врахування при визначенні вартості оцінюваних об’єктів, зокрема визначенні їх ціннісних характеристик  та схоронності.

Робота проводилась за консультаційної підтримки фахівців Алупкінського палацово-паркового музею-заповідника,  Науково-дослідного інституту пам’яткоохоронних досліджень а також італійських фахівців з садово-паркової скульптури.При визначенні вартості об’єктів оцінки застосований витратний методичний підхід з врахуванням положень Методики грошової оцінки пам’яток та Національних стандартів оцінки майна. 

Виконана робота оформлена у трьох томах Звіту.