Дослідження ринку житлової нерухомості України

На замовлення Замовити
Галузь: Нерухомість
Вид: Дослідження ринку
У ринковій економіці нерухомість займає особливе місце, оскільки одночасно виконує ряд унікальних функцій - входить до складу засобів виробництва, служить базою господарської діяльності та розвитку для підприємств, виступає основою особистого існування громадян і використовується ними для невиробничого споживання. Значна роль нерухомості в економічній і соціальній сферах підтверджується і наявністю великої бази правового регулювання відносин, операцій, професійної діяльності на ринку нерухомості.

Конкуренція на ринку нерухомості з кожним роком все збільшується. Відкриття нового об'єкта тепер неможливо без проведення грамотного маркетингового дослідження і розробки концепції. Існуючі ж гравці ринку змушені постійно відслідковувати ринкову ситуацію, час від часу переглядати свою концепцію.

Розвиток ринку нерухомості безпосередньо залежить від прийняття рішень що грунтуються на його дослідженні і аналізі. Існує об'єктивна необхідність статистичної оцінки та аналізу закономірностей і випадковостей в розвитку ринку нерухомості.

Саме тому аналітичні дослідження ринку нерухомості сьогодні затребувані його учасниками, і державою в їх числі. Особливого значення набуває вивчення регіональних ринків нерухомості в першу чергу, житлової, оскільки саме тут відбуваються основні ринкові перетворення.

Дослідження можуть бути проведені комплексно або за окремим підсегментом житлової нерухомості в одному або декількох регіонах України.