"Нерухомі об'єкти культурної спадщини." Збірник доповідей.

Безкоштовно Завантажити
Галузь: Оціночна діяльність
Вид: Стаття
Дата підготовки: Грудень 2012
Кількість сторінок: 88
Використовувана мова: Українська, російська

Збірник доповідей на Міжнародній Науково-практичній Конференції "Нерухомі об'єкти культурної спадщини: інвестиції в збереження, досвід оцінки, законодавче регулювання", організованої Українським товариством оцінщиків за сприяння Національного Універститету "Львівська політехніка" у листопаді 2012 року. 

Перелік доповідей:

 1. Шалаєв Володимир Миколайович "Будівлі-пам’ятки як об’єкти інвестицій";
 2. Зливкова Ольга Олександрівна "Досвід грошової оцінки пам’яток Національного заповідника "Софія Київська";
 3. Звіряка Анна Іванівна, Кириленко Людмила Миколаївна "Основні аспекти оцінки нерухомих об’єктів культурної спадщини України";
 4. Штербуль Наталія Анатоліївна "Досвід здійснення фінансово-інвестиційного забезпечення сфери охорони культурної спадщини в Одеській області";
 5. Смольнікова Світлана Михайлівна "Визначення показника схоронності будівель-пам’яток.Законодательное регулирование оценки объектов культурного наследия. Предложения о внесении изменений в методику денежной оценки памятников";
 6. Диаконидзе Бесик "Актуальные вопросы учета и оценки недвижимых объектов культурного наследия Грузии";
 7. Кузьмичев Николай Сергеевич "Охрана, использование и оценка объектов культурного наследия России";
 8. Маркус Яков Исаакович "Переход и связь категорий ценности и стоимости в объектах культурного наследия";
 9. Міханоша Олександр Георгійович, Щербань Сергій Іванович "Проблеми збереження пам’яток архітектури м. Львова та їх оцінка";
 10. Крумеліс Юрій Всеволодович "Особливості проведення технічної експертизи і складання кошторисної документації при грошовій оцінці пам’яток";
 11. Індутний Володимир Васильович "Використання Міжнародних стандартів оцінки в процедурах прогнозування вартості культурних цінностей";
 12. Козловская Жанна Архиповна, Ульянова Юлия Ярославовна "Оценка «недвижимых» культурных ценностей";
 13. Воронін Валерій Олександрович "Проблеми інформаційного забезпечення оціночних процедур";
 14. Римар Ярослав Васильович, Лисюк Сергій Анатолійович "Особливості оцінки технічного стану об’єктів нерухомої культурної спадщини та їх несучих конструктивних елементів";
 15. Стефанович Инна Александровна "Определения коэффициентов ценности и сохранности для памятников архитектуры. Проблемные вопросы";
 16. Дзвоник Ада Анатольевна, Прудкая Татьяна Михайловна "Система профессиональной подготовки и переподготовки оценщиков культурных ценностей – один из важнейших институтов цивилизованного арт-рынка";
 17. Габрель Микола Михайлович "Деякі проблеми оцінки унікальних пам’яток архітектури на підставі методу «відстані до ідеалу»;
 18. Дутка Ігор Іванович, Пущинська Ірина Богданівна "Правові аспекти охорони та оцінки культових нерухомих об’єктів в Україні";
 19. Фесенко Дарія Володимирівна "До питань збереження, реставрації та оцінювання пам’яток сакрального монументального малярства XVIII ст.у мурованих спорудах України";
 20. Лісовська Наталія Володимирівна "Оцінка культурних цінностей у контексті збереження культурної спадщини країни".