"Оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності. Метод звільнення від роялті."/О.Б.Кухарська, А.А.Підлипська, А.М.Чиркін

150 грн. Купити
Галузь: Оціночна діяльність
Вид: Навчальний посібник
Дата підготовки: Грудень 2015
Кількість сторінок: 243
Використовувана мова: Російська
Завантажити зразок


В книзі розглянуто правові, організаційні та методологічні питання оцінки права інтелектуальної власності в рамках застосування одного з найбільш поширених в практиці оцінки методів - методу звільнення від роялті. 


Широке коло питань, що стосуються проблем правової охорони і передачі прав інтелектуальної власності, проаналізовано стосовно вітчизняних умов. Розглянуто нормативно-правова і методологічна база проведеня оцінки. 

Особливу увагу приділено питанням визначення ставки роялті. Наведені приклади оцінки вартості прав користування винаходами, знаками для товарів і послуг, а також оцінки упущеної вигоди.

Видання призначене для правовласників інтелектуальної власності, керівників підприємств, фахівців які практикують оцінку, і тих, хто цікавиться і прагне розібратися в процесі і результатах оцінки прав на об'єкти інтелектуальної власності, нематеріальних активів і бізнесу.

Зміст

1. Проблематика питання

2. Об'єкти права інтелектуальної власності

3. Нормативна база та права, пов'язані з інтелектуальною власністю

3.1 Нормативна база в сфері інтелектуальної власності
3.1.1 Загальне законодавство України у сфері інтелектуальної власності
3.1.2 Спеціальне законодавство України у сфері промислової власності
3.1.3 Спеціальне законодавство України у сфері авторського права і суміжних прав
3.1.4 Міжнародні договори та угоди в сфері інтелектуальної власності

3.2 Права, пов'язані з інтелектуальною власністю
3.3 Типи ліцензійних договорів
3.4 Ліцензійні договори та предмет ліцензії
3.5 Ліцензії в області авторського права

4. Теоретичні основи методу роялті


4.1 Поняття роялті
4.2 Паушальні і комбіновані платежі
4.3 Мінімальні платежі і гарантії
4.4 База роялті

5. Ставки роялті


5.1 Середньостатистичні ставки роялті
5.2 Визначення справедливої ​​ставки роялті
5.2.1 Ставки роялті на основі порівнянних угод
5.2.2 Диференційовані ставки роялті
5.2.3 Можливі ситуації формування ставок роялті

5.3 Коригування ставок роялті
5.4 Ставки роялті для знаків для товарів і послуг
5.4.1 Загальні відомості про знаки для товарів і послуг
5.4.2 Тенденції змін ставок роялті для товарних знаків

5.5 Мінімальні ставки авторської винагороди
5.5.1 Авторська винагорода при створенні службового твору
5.5.2 Роялті для об'єктів авторського права і суміжних прав

5.6 Платежі роялті в Податковому кодексі України
5.7 Розрахунок ставки роялті
5.7.1 Метод порівняльного аналізу продажів і метод стандартних ставок роялті
5.7.2 Метод граничного роялті