Тенденції ринку житлової нерухомості м.Львів, 2007-2018 рр.

32 000 грн. Купити
Галузь: Нерухомість
Вид: Дослідження ринку
Дата підготовки: Травень 2018
Кількість сторінок: 14
Шрифт: Verdana,8
Використовувана мова: Українська
Завантажити зразок
Даний звіт є результатом статистичного спостереження, інтерв’ювання, причинно-наслідкового аналізу та математико-статистичного моделювання ринку нерухомості.  У матеріалах досліджень наведені графіки та діаграми, які дозволяють більш наглядно проілюструвати викладений матеріал та підсилити обґрунтованість висновків. 

У звіті знайшли відображення дані про динаміку цін пропозицій продажу житлової нерухомості м. Львів (квартири) на вторинному ринку та про структуру цін по географічних зонах ціноутворення, що склалася протягом періоду з 2007 по 2018 рр. Також відображені дані про ємність фінансового ринку та обсяг пропозиції на житло у розрізі адміністративних районів міста, про кількість укладених угод купівлі - продажу житла та  дані про активність ринку іпотечного кредитування в ретроспективному періоді.