Визначення ймовірної ринкової вартості об'єктів Замовника шляхом співставлення з ринковими цінами

На замовлення Замовити
Галузь: Нерухомість
Вид: Дослідження ринку
Шрифт: Verdana,8
Використовувана мова: Українська, російська, англійська

Метою даного проекту є забезпечення об'єктивною інформацією, про діапазон імовірної ринкової вартості об’єктів Замовника.

Визначення імовірної ринкової вартості об’єктів здійснюється шляхом співставлення об’єкту зі середньо-ринковими діапазонами цін враховуючи сегмент ринку до якого належать об’єкти, площі об’єктів, їх місце розташування.

Дана робота передбачає:

  • аналіз складу об’єктів нерухомого майна (згідно наданого Замовником переліку);
  • визначення діапазонів середніх цін пропозиції для кожного об’єкта;
  • обчислення імовірної ринкової вартості об’єктів з урахуванням корегувань на торг.


Інформаційна база дослідження:

  • перелік об’єктів нерухомості, що обліковуються на балансі Замовника;
  • власна інформаційна база;
  • результати статистичної обробки первинних даних по часових періодах за допомогою спеціалізованих програм.