Проект постанови Кабінету Міністрів України. Порядок відчуження об'єктів державної власності.

Президентом України активно просуваються принципи прозорості в управлінні державною власністю. Підтримуючи політику Президента Міністерство економічного розвитку і торгівлі України підготувало проект Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання відчуження об'єктів державної власності» та відповідний Порядок відчуження об'єктів державної власності. Дія Постанови розповсюджується на об’єкти державної власності, майно державних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків.
Як наголошують в Міністерстві, підготовка цього нормативного акту зумовлена цілим рядом проблем:
 • відсутня єдина прозора та ефективна система реалізації об’єктів державної власності, продаж державного майна здійснюється великою кількістю організаторів торгів, кожен з яких функціонує за власними правилами;
 • за рахунок відсутності єдиної системи продажу державного майна, відбулось накопичення великої кількості неліквідного та непрофільного майна у державному секторі, на утримання якого витрачаються значні суми державних коштів, а державні підприємства  позбавлені можливості оновлювати власні технічні ресурси;
 • у організаторів торгів відсутні технічні та професійні можливості для забезпечення ефективного проведення електронних торгів та максимізації надходжень від відчуження державного майна. Як результат, у суспільства та інвесторів відсутня довіра до прозорості, чесності та ефективності процесу такої реалізації;
 • існуючий процес реалізації державного майна характеризується значною неефективністю, а саме: асиметрією інформації, технічними проблемами із доступом до торгів, нерівністю доступу до конкретних торгів, у яких переважно беруть участь лише клієнти конкретного організатора торгів тощо;
 • загальна повільність процесів, пов’язаних з реалізацією державного майна також обумовлена сильною інституціональною пам'яттю учасників ринку та супротивом існуючої системи розширенню кола учасників та збільшенню кількості торгів;
 • до торгів з реалізації державного майна обмежений доступ іноземних інвесторів та, відповідно, ресурсів, які можуть бути вкладені ними у економіку України;
 • відсутність ефективного контролю та моніторингу за результатами торгів призводить до відсутності аналітики щодо їх ефективності.
Порядком відчуження об'єктів державної власності (надалі – Порядок) передбачається механізм та способи відчуження державного майна.
Наведемо деякі з положень Порядку:
 • рішення про надання згоди на відчуження майна приймається відповідним суб'єктом управління. Фонд державного майна погоджує відчуження майна згідно визначених повноважень;
 • стартова ціна майна встановлюється на рівні його балансової вартості. А у разі відсутності балансової вартості майна, що пропонується до продажу, така вартість визначається на підставі вартості, визначеної відповідно до Методики оцінки майна, що затверджується Кабінетом Міністрів України;
 • відчуження майна здійснюється виключно на електронних аукціонах в електронній торговій системі ( ЕТС);
 • електронний аукціон проводиться відповідно до договору, що укладається між організатором аукціону та операторами електронних майданчиків;
 • в електронному аукціоні можуть брати участь учасники, що подали закриті цінові пропозиції;
 • протокол про результати електронного аукціону (без підпису) формується та оприлюднюється в ЕТС автоматично в день завершення електронного аукціону;
 • переможцем електронного аукціону вважається учасник, що подав найвищу цінову пропозицію за лот, у разі, коли ним зроблений щонайменше один крок електронного аукціону.
Загалом Порядок досить детально унормовує весь ланцюжок ініціювання, погодження, відчуження майна, проведення аукціону та встановлення результатів торгів, а також обов’язки усіх суб’єктів процесу відчуження.
Будемо спостерігати за перебігом прийняття цього нормативного акту та висловимо сподівання стосовно його позитивного впливу на розвиток економічної ситуації у країні.