Складська нерухомість. Підходи до класифікації.

В сучасних умовах - колосальних міждержавних та внутрішніх товарних потоків - неможливо недооцінювати важливість складського господарства, розглядаючи його, як другорядне по відношенню до виробництва. Класифікація складських приміщень сприяє раціональній організації логістики та покращує якість руху матеріальних потоків і, відповідно, збільшує прибуток.
Як зазначалося у попередніх публікаціях, в Україні відсутній документ, який би унормовував класифікацію складської нерухомості на державному рівні.
Основними факторами, на яких базувалися класифікації наведені у попередніх публікаціях(стаття 1, стаття 2) – конструктивні особливості, технічне оснащення, місце розташування складу, організація складського процесу.
Але специфіка складських комплексів полягає у тому, що деяка частина його характеристик повинна відповідати одному класу, а інша, не менш важлива, іншому класу. І варіанти, коли більш пріоритетні характеристики відповідають більш низькому класу, неможливо виключати з практики складського ринку.
Склади, по суті, є накопичувачами матеріальних ресурсів, які потрібні для того, щоб нівелювати коливання у поставках та попиті, а також синхронізувати швидкість потоків сировини і готової продукції. Матеріальний поток на усіх стадіях свого руху – від джерела сировини і до кінцевого споживача товару – потребує спеціально облаштованого місця для зберігання та перерозподілу запасів. Це можуть бути власні склади компанії, орендовані склади чи склади логістичного оператора, які є складами відповідального зберігання. Таким чином, склад є одним з важливих елементів логістичного ланцюжка. З огляду на це, на поточний момент існує велике число різних видів складів, що використовуються для вирішення різних логістичних задач.
 У цій статті пропонуємо згрупувати складські приміщення за:
1) функціональним призначенням.
 1. Виробничі – розміщуються на підприємствах для зберігання сировини, матеріалів, комплектуючих та готових виробів.
 2. Транзитно-перевалочні – розташовуються біля залізних станцій, портів, аеропортів, автомобільних терміналів та використовуються для коротко строкового зберігання вантажів при їх перевалці між різними видами транспорту.
 3. Митні – використовуються для зберігання імпортних або транзитних вантажів, які очікують розмитнення.
 4. Оптові розподільчі - склади, що здійснюють постачання торгівельних (товарних) мереж.
 5. Роздрібні - склади торгівельних компаній.
 6. Резервні - склади, які здійснюють зберігання запасів на випадок надзвичайних ситуацій.
2) особливими характеристиками продукції, що зберігається.

На складі можуть бути створені специфічні умови для зберігання певних вантажів – наприклад, температура, вологість, умови для локалізації небезпечного впливу на навколишнє середовище тощо.

 1. ADR-склади – склади для зберігання небезпечних вантажів та матеріалів, тобто речовин, які вимагають особливих умов зберігання.
 2. Фармацевтичні склади – склади з додатковими вимогами до вентиляції та підтримання температурного режиму, що потребує фармацевтична група товарів.
 3. Холодильні склади – спеціалізовані склади, які враховують можливі вимоги клієнтів до умов низькотемпературного зберігання товарів, забезпечують температуру (у випадку використання мультитемпературного обладнання) від -25°C до +15°C тощо.
3) за конструктивними особливостями.
 1. Закриті – розташовані в окремих приміщеннях.
 2. Напівзакриті – конструкція передбачає наявність однієї, двох чи трьох стін.
 3. Відкриті – розміщуються на спеціально обладнаних майданчиках.
4) в залежності від ступеню механізації складських операцій.
Цей показник визначає наступні типи складів:
 • не механізовані;
 • склади з комплексною механізацією;
 • автоматизовані;
 • автоматичні.
5) показником універсальності.
Широкий асортимент вантажів, що зберігається, також, є важливим показником, що характеризує склад. Вирізняють:
 • спеціалізовані склади, які розраховані на зберігання лише одного типу вантажів;
 • склади зі змішаним асортиментом, де можуть зберігатися декілька типів вантажів;
 • універсальні склади, пристосовані для більшості типів вантажів.
Велике число різних типів складів є наслідком необхідності вирішення широкого кола задач у багатьох галузях економіки та повсякденного життя людства. Але беззаперечним трендом у сучасному розвитку складської нерухомості є відповідність сучасним вимогам по організації складського процесу та екологічним нормам, укомплектованість кваліфікованим персоналом.