Значення ставки капіталізації для нерухомості протягом 2019 року майже не змінювалось

За даними ГІС «Увекон» середнє значення ставки капіталізації* для вторинного житла за весь рік дорівнювало 7,5%. У першому кварталі воно була найнижчим – 7,0%, у другому збільшилось до 7,3%, у третьому та четвертому дорівнювало 7,5%.

Мінімальне значення ставки капіталізації усі чотири квартали залишалось незмінним – 1,5%, а максимальне у першому, другому та четвертому дорівнювало 20,0%, а у третьому 19,9%.

Для офісної нерухомості середнє значення ставки капіталізації загалом по країні за 2019 рік дорівнювало 12,5%. Щоквартально значення ставки зростало – починаючи з 11,9% у першому кварталі до 12,5% у четвертому.

Мінімальне та максимальне значення капіталізації і за рік, і за кожний із чотирьох кварталів залишалось незмінним- 4,0% та 21,0% відповідно.

Середнє ставки капіталізації торгової нерухомості по країні за рік складало 12,9%. Найменшим цей показник був у першому кварталі 12,5%. У другому він виріс до 13,2%, у третьому знизився до 13,1%, а у четвертому до 12,9%.

У сегменті промислово-складської нерухомості середнє ставки капіталізації по країні дорівнювало 12,8%. З початку року ставка збільшувалась – з 11,6% у першому кварталі до 12,2% у другому та до 12,8% у третьому. У четвертому кварталі значення залишилось на рівні попереднього періоду – 12,8%.

Мінімальне значення ставки за рік і за всі чотири квартали року дорівнювало 3,2%. Максимум за рік складав 24,9%. У першому кварталі максимум ставки був 25,0%, у другому 24,9%, у третьому 25,0%, а 24,9% у четвертому.

Більше інформації про значення ставки капіталізації по країні та регіонах, а також показників по операціях продажу та оренди житлової та всіх видів нежитлової нерухомості, а також ставки капіталізації можна дізнатись з «Інтерактивного звіту про стан ринку нерухомості України за даними ГІС «Увекон».
---
* З грудня 2019 року можливості інтерактивного інструменту розширено. До набору показників, які характеризують стан ринку нерухомості та розраховуються, включено «Ставку капіталізації».

Величина розміру «Ставки капіталізації» розраховується для таких сегментів як «вторинне житло», «офісна», «торгова» та «промислово-складська» нерухомість, у розрізі її розмірності та географічного розташування.

Значення ставки капіталізації розраховане із застосуванням методу ринкової екстракції. Вхідними даними для побудови розрахункової моделі є «кластеризований» за географією, типом, функціональним призначенням та розмірністю об'єктів нерухомості масив даних оголошень про продаж та оренду об'єктів. Алгоритм розрахунку базується на побудові варіаційного ряду та передбачає застосування коригувальних коефіцієнтів: «дрейфу ціни», «торгу», «заповнення».

Агрегація показника здійснюється в 4-х масштабних рівнях територіального ділення України. Найнижчим рівнем агрегації є території сільських та селищних рад, найвищим - рівень регіонів України та м. Київ.