Житлова нерухомість

У ринковій економіці нерухомість займає особливе місце, оскільки одночасно виконує ряд унікальних функцій - входить до складу засобів виробництва, служить базою господарської діяльності та розвитку для підприємств, виступає основою особистого існування громадян і використовується ними для невиробничого споживання.

Значна роль нерухомості в економічній і соціальній сферах підтверджується і наявністю великої бази правового регулювання відносин, операцій, професійної діяльності на ринку нерухомості.

Конкуренція на ринку нерухомості з кожним роком все збільшується. Відкриття нового об'єкта тепер неможливо без проведення грамотного маркетингового дослідження і розробки концепції.

Існуючі ж гравці ринку змушені постійно відслідковувати ринкову ситуацію, час від часу переглядати свою концепцію. Розвиток ринку нерухомості безпосередньо залежить від прийняття рішень що грунтуються на його дослідженні і аналізі. Існує об'єктивна необхідність статистичної оцінки та аналізу закономірностей і випадковостей в розвитку ринку нерухомості.

Саме тому аналітичні дослідження ринку нерухомості сьогодні затребувані його учасниками, і державою в їх числі.

Особливого значення набуває вивчення регіональних ринків нерухомості в першу чергу, житлової, оскільки саме тут відбуваються основні ринкові перетворення.

Регулярний моніторинг цього сегментів ринку нерухомості, що здійснюється фахівцями групи компаній "Увекон" дає можливість бачити картину ринку нерухомості цілком і спостерігати зміну тенденцій.
 
Щомісячна вибірка для формування статистичної бази житлової нерухомості складається з понад 750  тисяч об’єктів в загалом по Україні.
 
Усі складові інформаційної бази, яка використовується для статистичної обробки і подальших висновків, відбираються та проходять перевірку фахівцями представництв та партнерських компаній, що безпосередньо працюють в досліджуваних регіонах та містах.
 
У своїй роботі ми використовуємо методи статистичного спостереження, інтерв’ювання, причинно-наслідкового аналізу та математико-статистичного моделювання.

У нашому магазині Ви можете придбати готові аналітичні матеріали, замовити проведення досліджень комплексно або за окремим підсегментом житлової нерухомості в одному або декількох регіонах України.