«Меблювання»

Вибрати (залишити без змін) із довідника ГІС "Увекон" наявність або відсутність "Меблювання" в об'єкті оцінки та аналогах.