«Тип оздоблення»

Вибрати (залишити без змін) із довідника ГІС "Увекон" "Тип оздоблення" в об'єкті оцінки та аналогах.