Договір (оферта) про умови використання сервісів сайту

Договір (оферта) про умови використання сервісів сайту

Цей Договір укладається між СП «Увекон» (далі – Адміністратор) та будь-якою особою, яка стає після прийняття умов цього договору користувачем сайту, розташованого в мережі Інтернет за адресою: http://uvecon.ua (далі – Сайт), надалі іменується «Користувач», разом за текстом Договору іменуються «Сторони», а окремо – «Сторона».

Відповідно до статті 641 Цивільного кодексу України, даний Договір визнається офертою.
Відповідно до статті 644 Цивільного кодексу України, безумовним прийняттям (акцептом) умов цього Договору вважається факт реєстрації на сайті.
Цей Договір, що укладається шляхом акцепту цієї оферти, не вимагає двостороннього підписання і дійсний в електронному вигляді.
 
1. Терміни та визначення, що використовуються в Договорі
 
В Договорі, якщо з тексту Договору прямо не випливає інше, такі слова і вирази матимуть зазначені нижче значення:

1.1. Сайт — сукупність програмних та апаратних засобів для ЕОМ, що забезпечують публікацію для загального огляду інформації і даних, об'єднаних загальним цільовим призначенням, за допомогою технічних засобів, що застосовуються для зв'язку між ЕОМ в мережі Інтернет. Під Сайтом в Договорі розуміється Сай, на якому розташована Система Реєстрації і Авторизації користувачів, що знаходиться в мережі Інтернет за адресою http://uvecon.ua
1.2. Власник сайту – СП «Увекон», Україна, 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 32А.  Власник Сайту є адміністратором домену http://uvecon.ua і володарем виняткових прав на використання Сайту, включаючи весь контент Сайту. (далі – Адміністратор). Контентом Сайту визнаються всі об'єкти, розміщені на Сайті, в тому числі елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, скрипти, програми, музика, звуки та інші об'єкти та їх збірки.
1.3. Користувач — користувач мережі Інтернет і, зокрема, Сайту і має свою особисту сторінку (профіль/аккаунт).
1.4. Профіль / аккаунт (профіль) - особиста сторінка користувача на сайті, доступна для перегляду всім користувачам сайту.
1.5. Облікова інформація — унікальне ім'я Користувача (логін) і пароль для входу на Сайт, введені Користувачем при реєстрації на Сайті.
1.6. Модерація — перегляд адміністратором СП «Увекон» розміщенної (або запланованої до розміщення — Премодерації) на Сайті Користувачем інформації на предмет її відповідності положенням цього Договору.
 
2. Предмет Договору
 
2.1. Адміністратор надає Користувачеві послуги з надання доступу до сервісів Сайту, при цьому обов'язковою умовою надання Адміністратором послуг у відповідності з цим Договором є прийняття, дотримання Користувачем і застосування до відносин Сторін вимог і положень, визначених цим Договором.
2.2. Адміністратор залишає за собою право змінювати умови даного Договору і всіх його невід'ємних частин без узгодження з Користувачем з повідомленням останнього за допомогою розміщення на Сайті нової редакції Договору, або якої-небудь його невід'ємної частини, що зазнала змін. Беручи до уваги що інформаційна розсилка може бути визнана Сторонами спамом, Користувач зобов'язується не менше одного разу на місяць знайомитися зі змістом Договору, розміщеного на Сайті, в цілях своєчасного ознайомлення із його змінами. Нова редакція Договору та / або будь-якої його невід'ємної частини набирає чинності з моменту опублікування на сайті, якщо інший термін набрання змін чинності не визначений адміністратором при їх опублікуванні. Чинна редакція Договору та всіх додатків до нього, завжди знаходиться на Сайті в публічному доступі за адресою http://uvecon.ua
 
3. Права та обов'язки адміністратора
 
3.1. Адміністратор зобов'язується:
3.1.1. Надавати Користувачеві послуги, зазначені в 2.1. цього Договору. Доступ до Сайту надається шляхом присвоєння Користувачеві Облікових даних протягом 1 (одного) робочого дня з дати реєстрації останнього за адресою http://uvecon.ua
3.1.2. Надавати користувачеві можливість самостійно публікувати інформацію про самого себе.
3.1.3. Не розголошувати третім особам Облікову інформацію Користувача.
3.1.4. Забезпечувати цілодобову доступність сервера, на якому розташований Сайт, за винятком часу проведення профілактичних робіт.
3.2. Адміністратор має право:
3.2.1. У разі порушення Користувачем умов Договору, направити Користувачеві попередження, що містить перелік порушень. У разі, якщо Користувач не усуне порушення протягом одного дня з моменту надіслання йому повідомлення, або повторно порушить зазначені умови або інші умови, Адміністратор має право в односторонньому порядку відмовитися від виконання Договору, заблокувати доступ Користувачів до Профілю Користувача та анулювати Профіль Користувача.
3.2.2. Здійснювати модерацію у випадках, коли інформація, яка розміщується Користувачем, пропагує ненависть і/або дискримінацію людей за расовою, етнічною, статевою, релігійною, соціальною ознакою; пропагує вживання наркотичних та інших засобів, які завдають шкоди здоров'ю; закликає до нелюдському поводженню з тваринами; порушує прав національних та інших меньшин; містить заклики до насильницьких дій; порушує права авторів та інших володільців інтелектуальних прав.
3.2.3. Розпоряджатися статистичною інформацією, пов'язаною з функціонуванням Сайту, а також інформацією Користувачів, для забезпечення адресного показу рекламної інформації різним аудиторіям Користувачів Сайту.
3.2.4. Направляти Користувачеві інформацію про розвиток Сайту і його сервісів, а також рекламувати власну діяльність і послуги.
 
4. Права та обов'язки Користувача
 
4.1. Користувач зобов'язується:
4.1.1. Повністю ознайомитися з умовами цього Договору до моменту реєстрації на Сайті.
4.1.2. Дотримуватися усіх умов цього Договору.
4.1.3. Не передавати відомості про інших Користувачів, отримані за допомогою Сайту, третім особам.
4.1.4. Не передавати свою Облікову інформацію третім особам.
4.1.5. Не розміщувати на Сайті персональні дані інших осіб, а також не використовувати персональні дані інших Користувачів або Користувачів, яким-небудь чином, що не відповідає вимогам законодавства України, в протиправних або протизаконних цілях, в цілях отримання вигоди і будь-яких інших цілях, що не відповідають цілям створення Сайту.
4.1.6. Не розміщувати в Профілі інформацію та об'єкти (включаючи посилання на них), які можуть порушувати права та інтереси інших осіб.
4.1.7. Не реєструватися в якості Користувача від імені або замість іншої.
4.1.8. Не завантажувати, не зберігати, не публікувати, не поширювати будь-яку інформацію, яка:
1. містить загрози, дискредитує, ображає, принижує честь і гідність чи ділову репутацію або порушує недоторканість приватного життя інших Користувачів або третіх осіб;
2. порушує права неповнолітніх осіб;
3. є вульгарною або непристойною, що містять нецензурну лексику, містить порнографічні зображення і тексти або сцени сексуального характеру за участю неповнолітніх;
4. містить сцени насильства, або нелюдського поводження з тваринами;
5. містить опис засобів і способів суїциду, будь-яке підбурювання до його здійснення;
6. пропагує і / або сприяє розпалюванню расової, релігійної, етнічної ненависті або ворожнечі, пропагує фашизм або ідеологію расової переваги;
7. містить екстремістські матеріали;
8. пропагує злочинну діяльність або містить поради, інструкції або керівництва по здійсненню злочинних дій,
9. містить інформацію обмеженого доступу, включаючи, але не обмежуючись, державною та комерційною таємницею, інформацією про приватне життя третіх осіб;
10. містить рекламу або описує привабливість вживання алкоголю і/або наркотичних речовин, у тому числі «цифрових наркотиків» (звукових файлів, що надають дію на мозок людини за рахунок бінауральних ритмів), інформацію про поширення наркотиків, рецепти їх виготовлення і поради по вживанню;
11. носить шахрайський характер;
12. а також порушує інші права та інтереси громадян і юридичних осіб або вимоги законодавства України.
4.1.9. Не використовувати програмне забезпечення та здійснювати дії, направлені на порушення нормального функціонування Сайту і його сервісів або персональних сторінок Користувачів, не завантажувати, не зберігати, не публікувати, не поширювати і не надавати доступ або іншим чином використовувати віруси, трояни та інші шкідливі програми; не використовувати без спеціального на те дозволу Адміністратора автоматизовані скрипти (програми) для збору інформації на Сайті і (або) взаємодії з Сайтом і його сервісами;
4.1.10. Не намагатися отримати доступ до логіну та паролю іншого Користувача, в тому числі включаючи, але не обмежуючись, обманом, зломом Профілів інших Користувачів та інше.
В цілях користування послугами, наданими Адміністратором за цим Договором, Користувач повинен пройти обов'язкову процедуру реєстрації на Сайті за адресою https://www.uvecon.ua/ua/reyestratsiya.html Реєстрація Користувача на Сайті є безкоштовною, добровільною.
4.1.11. При реєстрації на Сайті Користувач зобов'язаний надати Адміністратору необхідну, достовірну та актуальну інформацію для формування Профілю, включаючи унікальні для кожного Користувача логін (адресу електронної пошти) та пароль доступу до Сайту, а також прізвище та ім'я. Реєстраційна форма Сайту може запитувати у Користувача додаткову інформацію.
4.1.12. Після надання інформації, зазначеної в п. 4.1.11. цього Договору, Користувачеві необхідно підтвердити реєстрацію шляхом висловлення свого бажання через натискання на посилання підтвердження реєстрації в повідомленні, відправленому на вказану ним електронну пошту.
4.1.13. По завершенні процесу реєстрації Користувач стає володарем Облікової інформації Користувача, що означає, що він несе відповідальність за безпеку Облікової інформації, а також за все, що буде зроблено на Сайті під Обліковою інформацією Користувача. Користувач зобов'язаний негайно повідомити Адміністратора про будь-якому разі несанкціонований доступ до Сайту, тобто здійснений третьою особою без згоди і відома Користувача та/або про будь-яке порушення безпеки Облікової інформації Користувача. Адміністратор не несе відповідальності за можливу втрату або псування даних, яка може статися через порушення Користувачем положень цього пункту Договору.
4.1.14.  Для початку роботи з Сайтом Користувач повинен ввести у відповідному розділі Сайту свою Облікову інформацію.
4.1.15.  Якщо Користувачем не доведено зворотне, будь-які дії, вчинені з використанням його логіна і пароля, вважаються досконалими відповідним Користувачем. У разі несанкціонованого доступу до логіна і пароля і / або профілю користувача або поширення логіна і пароля Користувач зобов'язаний негайно повідомити про це адміністратора в установленому порядку.
 
4.2. Користувачеві заборонено:
4.2.1. Здійснювати незаконні збір та обробку персональних даних інших Користувачів.
4.2.2. Здійснювати доступ до будь-яких послуг іншим способом, окрім як через інтерфейс, наданий Адміністратором, за винятком випадків, коли такі дії були прямо дозволені Користувачеві згідно з окремим Договором із Адміністратором;
4.2.3. Відтворювати, дублювати, копіювати, продавати, здійснювати торговельні операції і перепродувати послуги для будь-яких цілей, за винятком випадків, коли такі дії були прямо дозволені користувачеві відповідно до умов окремо Договору з адміністратором;
4.2.4. Розміщувати комерційну і політичну рекламу поза спеціальних розділів Сайту, встановлених Адміністратором.
4.2.5. Розміщувати будь-яку інформацію, яка, на думку адміністратора, є небажаною, обмежує інтереси користувачів або з інших причин є небажаною для розміщення на сайті.
4.3. Користувач має право:
4.3.1. Цілодобово отримувати доступ до сервера, на  якому  розташований Сайт, за винятком часу проведення профілактичних робіт.
4.3.2. Самостійно змінювати пароль, не повідомляючи про це Адміністратора.
4.3.3. Самостійно редагувати раніше розміщену про себе інформацію на сайті.
4.3.4. Звернутися в службу підтримки для видалення свого Профілю.
4.4. Користувач згоден з тим, що здійснюючи доступ до Сайту і користуючись його контентом, він:
4.4.1. Висловлює свою беззастережну згоду з усіма умовами цієї Договору і зобов'язуються їх дотримуватися, або припинити використання Сайту.
4.4.2. Отримує особисте невиняткове і непередаване право використовувати контент Сайту на одному комп'ютері, при умові, що ні ви, ні будь-які інші особи за сприяння Користувача не будуть копіювати або модифікувати програмне забезпечення; створювати програми, похідні від програмного забезпечення; проникати в програмне забезпечення з метою отримання кодів програм; здійснювати продаж, відступлення, здачу в оренду, передачу третім особам у будь-якій іншій формі прав стосовно програмного забезпечення сервісів, що надаються Сайтом.
4.4.3. В цілях реалізації цього Договору Користувачі дають Адміністратору дозвіл на використання, зберігання, обробку та поширення персональних даних тим способом і в тій мірі, в якій це необхідно для виконання умов цього Договору.
 
5. Відповідальність Сторін
 
5.1. Користувач самостійно визначає перелік організаційних і програмних (для ЕОМ) коштів для збереження в таємниці своєї Облікової інформації і забезпечення санкціонованого доступу до неї. Адміністратор не несе відповідальність за збитки, завдані Користувачеві в результаті розголошення третім особам Облікової інформації Користувача, що стався не з вини Адміністратора. Якщо будь-яка особа, крім Користувача, авторизується на Сайті, використовуючи Облікову інформацію Користувача, то всі дії, здійснені такої особою, будуть вважатися досконалими цим Користувачем. Користувач самостійно несе відповідальність за всі дії, вчинені ним на Сайті, а також за всі дії, вчинені на Сайті будь-якими іншими особами з використанням Облікової інформації Користувача.
5.2. Адміністратор не гарантує, що програмне забезпечення Сайту не містить помилок та/або комп'ютерних вірусів або сторонніх фрагментів коду. Адміністратор надає можливість Користувачеві користуватися програмним забезпеченням Сайту «як воно є», без будь-яких гарантій з боку Адміністратора.
5.3. Адміністратор не несе відповідальності за збитки, завдані Користувачеві в результаті повідомлення іншим Користувачем недостовірної інформації, а також завдані діями (бездіяльністю) іншого Користувача. Адміністратор не гарантує, що інформація, що міститься в Профілях Користувачів, є достовірною та повною.
5.4. Адміністратор докладає всі можливі зусилля для забезпечення нормальної працездатності Сайту, проте не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором, а також можливі збитки, що виникли у тому числі, але не обмежуючись, в результаті:
1. неправомірних дій Користувачів, спрямованих на порушення інформаційної безпеки або нормального функціонування Сайту;
2. збоїв у роботі Сайту, викликаних помилками в коді, комп'ютерними вірусами та іншими сторонніми фрагментами коду в програмному забезпеченні Сайту;
3. відсутності (неможливості встановлення, припинення та ін.) інтернет-з'єднань між сервером користувача і сервером сайту;
4. проведення державними та муніципальними органами, а також іншими організаціями заходів в рамках системи оперативно-розшукових заходів;
5. встановлення державного регулювання (або регулювання іншими організаціями) господарської діяльності комерційних організацій в мережі Інтернет та/або встановлення зазначеними суб'єктами разових обмежень, що ускладнюють або роблять неможливим виконання Договору;
6. інших випадків, пов'язаних із діями (бездіяльністю) Користувачів і/або інших суб'єктів, спрямованими на погіршення загальної ситуації з використанням мережі Інтернет та/або комп'ютерного обладнання, що існувала на момент укладення Договору, так само будь-яких інших дій, спрямованих на Сайт і третіх осіб;
7. виконання робіт, зазначених у п. 6.5 та п. 6.6 цього Договору.
5.5. Адміністратор має право проводити профілактичні роботи в програмно-апаратному комплексі Сайту з тимчасовим призупиненням роботи Сайту по можливості в нічний час і максимально скорочуючи  час непрацездатності Сайту, повідомляючи про це Користувача, якщо це технічно неможливо.
5.6. У разі настання форс-мажорних обставин, а також аварій або збоїв у програмно-апаратних комплексах третіх осіб, які співпрацюють з Адміністратором, або дій (бездіяльності) третіх осіб, спрямованих на призупинення або припинення функціонування Сайту, можливе припинення роботи Сайту без попереднього повідомлення Користувача.
5.7. Адміністратор Сайту не несе відповідальності за порушення Користувачем цих Правил і залишає за собою право на свій власний розсуд, а також при отриманні інформації від інших користувачів або третіх осіб про порушення Користувачем цих Правил, змінювати (модерувати) або видаляти будь-яку опубліковану Користувачем інформацію, що порушує заборони, встановлені цими Правилами (включаючи особисті повідомлення), припиняти, обмежувати або припиняти доступ Користувача до всіх, або до будь-якого з розділів або сервісів Сайту в будь-який час з будь-якої причини, або без пояснення причин, з попереднім повідомленням або без такого, не відповідаючи за будь-яку шкоду, яка може бути заподіяна такою дією. Адміністратор закріплює за собою право видалити профіль користувача і (або) призупинити, обмежити або припинити доступ Користувача до будь-якого з сервісів Сайту, якщо виявить, що на його думку, Користувач становить загрозу для сайту і (або) його користувачів. Адміністратор не несе відповідальності за здійснене відповідно до цих Правил тимчасове блокування або видалення інформації, або видалення персональної сторінки (припинення реєстрації) користувача. Видалення Профілю Користувача означає автоматичне видалення всієї інформації, розміщеної на неї, а також всієї інформації, введеної при реєстрації на Сайті. Після видалення персональної сторінки Користувач втрачає права доступу до Сайту.
5.8. Жодна з Сторін не несе відповідальності за повне або часткове невиконання будь-якого зі своїх обов'язків, якщо невиконання є наслідком таких обставин, як повінь, пожежа, землетрус, інші стихійні лиха, війна або воєнні дії, та інші обставини непереборної сили, що виникли після укладання Договору і не залежать від волі Сторін.
 
6. Порядок вирішення спорів та врегулювання претензій
 
6.1. У разі виникнення спорів між Користувачем та Адміністратором з питань, пов'язаних з виконанням Договору, Сторони приймуть всі міри до вирішення їх шляхом переговорів між собою. Претензійний порядок вирішення спорів обов'язковий. Претензії Користувачів за надання Послуг приймаються і розглядаються Адміністратором тільки в письмовому вигляді і в порядку, передбаченому цим Договором та чинним законодавством України.
6.2. Для вирішення спорів, що виникли між Користувачем та Адміністратором в результаті використання Послуг, застосовується наступний претензійний порядок:
-               користувач, який вважає, що його права порушені через дії адміністратора, направляє останньому претензію, що містить суть пропонованої вимоги, обгрунтування його пред'явлення, а так само всі дані Користувача. Претензія також надсилається адміністратору в письмовому вигляді за допомогою відправки поштою або факсом;
-               протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня отримання претензії Адміністратор зобов'язаний викласти свою позицію за вказаними в ній принциповими питаннями і направити свою відповідь на адресу електронної пошти або поштову адресу, вказану в претензії Користувача;
-               у разі не досягнення вирішення спору шляхом претензійного порядку спір підлягає розгляду відповідно до п. 7.4 Договору;
-              адміністратором не розглядаються анонімні претензії або претензії, які не дозволяють ідентифікувати Користувача на основі наданих їм при реєстрації даних, або претензії, що не містять даних, зазначених у цьому пункті  Договору.
6.3. Для вирішення технічних питань при визначенні вини Користувача внаслідок його неправомірних дій при користуванні мережею Інтернет та Сайтом зокрема, Адміністратор має право самостійно залучати компетентні організації у якості експертів. У разі встановлення вини Користувача, останній зобов'язаний відшкодувати витрати на проведення експертизи.
6.4. При не досягненні згоди між Сторонами шляхом переговорів, спір, що випливає з цьго Договору, підлягає розгляду в суді загальної юрисдикції за місцем знаходження Адміністратора.
 
7. Інші умови
 
7.1. Цей Договір вступає в силу з моменту акцепту цієї оферти Користувачем і укладається на невизначений термін.
7.2. Цей Договір є офертою і в силу чинного цивільного законодавства України Адміністратор має право на відкликання оферти. У разі відкликання цього Договору Адміністратором цей Договір вважається припиненим з моменту відкликання. Відкликання здійснюється шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті.
7.3. Положення цього Договору встановлюються, змінюються і скасовуються Адміністратором в односторонньому порядку без попереднього повідомлення. З моменту розміщення на сайті нової редакції Договору попередня редакція вважається такою, що втратила свою силу. У разі істотної зміни положень цього Договору, Адміністратор повідомляє про це Користувачів шляхом розміщення на Сайті відповідного повідомлення.
7.4. Якщо Користувач не згоден з умовами цього Договору, то він повинен негайно видалити свій Профіль з Сайту, в іншому разі продовження використання Користувачем Сайту означає, що Користувач згоден з умовами Договору.
7.5. Питання, не врегульовані цим Договором, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України.