Домоволодіння


Для коректного зіставлення оцінюваного об'єкту з вибраними об'єктами порівняння алгоритм роботи користувача із модулем передбачає застосування процедури коригувань вартості подібних об’єктів на відповідні коефіцієнти, які відображають вплив ціноутворюючих характеристик об’єктів нерухомості що порівнюються на їхню вартість.Перелік критеріїв, які приймають участь в розрахунках, визначено шляхом аналізу даних бази ГІС «Увекон» і прийнято для застосування як «найбільш впливових» на сучасному стані ринка.

Занесення даних про ціноутворюючі характеристики об’єктів нерухомості здійснюється автоматично або вручну, у разі якщо оголошення – джерело первинної інформації про об’єкт не містить необхідного показника.

Користувач модуля має право застосувати для коригування вартості аналогів усі запропоновані системою критерії, або лише деякі із них.

У випадку відмови від застосування коригувань на певні ціноутворюючі критерії, користувач може залишити значення за замовчування «Невідомо», у цьому випадку застосується коефіцієнт коригування рівний «1», множення на який ніяким чином не вплине на розмір загального коригуючого коефіцієнта.Розмір коригуючого коефіцієнта для кожного ціноутворюючого фактору може бути обраний користувачем самостійно або шляхом застосування відповідних коефіцієнтів ГІС «Увекон».

Для розрахунку величин коефіцієнтів коригувань ГІС «Увекон» використовується статистична модель що охоплює накопичені геоінформаційною системою дані про характеристики та цінові параметри подібних за більшістю ціноутворюючих факторів та територіальним розташуванням об’єктів нерухомості.

Інтерфейс 4–го етапу представляє собою табличну форму, значення певних комірок якої можуть заповнюватися автоматично в режимі калькулятора або шляхом вибору із довідника.