«Фізичний стан»

Вибрати (залишити без змін) із довідника ГІС "Увекон" "Фізичний стан" об'єкта оцінки та аналогів.