«Коригування на статус населеного пункту»


«Коригування на статус населеного пункту»
- коригуючий коефіцієнт який застосовується автоматично та відображає співвідношення вартостей об’єкту оцінки та об’єкту - аналогу відповідно до адміністративного району їхнього розташування в межах області.

Застосовані територіальні коефіцієнти дозволяють переносити інформацію від об'єктів - аналогів до об'єкта оцінки у випадках, коли вони знаходяться в різних населених пунктах. Такі коефіцієнти актуальні для оцінки об'єктів в умовах дефіциту інформації. З такою ситуацією оцінювач стикається при оцінці житлової нерухомості у віддалених районах, а також у випадках, коли доводиться мати справу з об'єктами оцінки неактивних ринків.

Значення коефіцієнтів розраховано із застосуванням даних ГІС "Увекон" персонально для кожного адміністративного району та міста обласного підпорядкування усіх регіонів України.