«Належність до типової зони ціноутворення»


Комірка «Належність до типової зони ціноутворення» пропонує користувачу самостійно, або за допомогою Геопорталу «Увекон» визначити належність об’єкта оцінки та аналогів то типової зони ціноутворення згідно географічного місцерозташування, інвестиційної привабливості території, типу забудови.

Усереднена типізація зон ціноутворення, здійснена на підставі результатів статистичного аналізу даних про вартісні показники житлової нерухомості, здійсненого засобами ГІС «Увекон», виглядає наступним чином:


КодНазва
I
Культурний та історичний центр
II
Центри адміністративних районів міста
III
Спальні мікройрайони сучасної висотної забудови
IV
Спальні мікрорайони середньоповерхової забудови
V
Окраїни міст (промислові зони)