Оцінка активів для міжнародного аудиту

В процесі розвитку та пошуку, як нових бізнес партнерів, так і потенційних інвесторів, прогресивні Компанії «доростають» до необхідності підтвердження звітності міжнародними аудиторськими компаніями.


Також, вимога підтвердження звітності чи самої суми угоди часто виникає:

 • при виході на міжнародні фінансові ринки з метою отримання довгострокового фінансування (продаж міноритарного пакета на біржі, кредитування);
 • при трансформації наявної фінансової звітності у вимоги МСФЗ;
 • в процесі злиття/ поглинання бізнесів, особливо з міжнародним капіталом;
 • при підготовці до приватизації великих державних підприємств.

Для банківського сектору вимога підтвердження звітності за міжнародними стандартами є обов’язковою з 2015 року.


Процес підтвердження звітності часто супроводжується вимогою обліку в балансі Компанії основних засобів, нематеріальних активів (торгових марок), придбаної долі в бізнесі та, навіть, запасів (якщо вони суттєві) за їх ринковою вартістю.


Не є секретом, що балансова вартість в багатьох випадках дуже далека від поняття «ринкова», з ряду об’єктивних та суб’єктивних причин.


Особливо це стає очевидним при злитті бізнесів, коли сума угоди може багаторазово перевищувати балансову вартість активів долі, що купується. І тут Компанія стає перед вибором: самотужки здійснити переоцінку та бізнес моделювання можливого знецінення, чи запросити Спеціаліста.


Ми готові спростити Вам проблему вибору, запропонувавши якісні та  професійні послуги з:

 • переоцінки активів (основних засобів, активів на утриманні, запасів, незавершеного виробництва, фінансових інтересів);
 • бізнес моделювання з метою тестування на знецінення;
 • оцінка долі в бізнесі шляхом оцінки нематеріального активу, що виникає в момент придбання;
 • супроводу результатів до моменту підтвердження звітності Міжнародним аудитором.

Фахівці "Увекон" вміють та готові на високому професійному рівні провести роз’яснення й організувати процедуру переоцінки, якщо Ви зіткнулися із потребою:

 • першого застосування  Міжнародних стандартів фінансової звітності;
 • переходу на модель регулярної переоцінки активів з метою відображення їх за справедливою вартістю в рамках Міжнародних стандартів фінансової звітності;
 • коригування первісної вартості у разі вибору моделі одноразової переоцінки активів;
 • відображенні в обліку придбаної частки в бізнесі за її ринковою вартістю;
 • тестування залишкової балансової вартості на предмет можливого знецінення як в рамках Міжнародних стандартів фінансової звітності так і в рамках Правил (стандартів) бухгалтерського  обліку України.

У своїй роботі ми керуємось такими стандартами:

 • Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку;
 • Міжнародні стандарти фінансової звітності;
 • Правила (стандарти) бухгалтерського обліку України;
 • Міжнародні стандарти оцінки, зокрема застосування МСО 300 «Оцінка для фінансової звітності».

 

Наші спеціалісти мають більш ніж 11-ти річний досвід застосування вимог вказаних стандартів та готові разом з Компанію-Замовником здійснити оптимальний пошук варіантів застосування тієї чи іншої норми.

Наш досвід переоцінки для фінансової звітності охоплює всі можливі галузі економіки, від видобутку до роздрібної торгівлі.

"Увекон" тісно співпрацює з представниками «Великої четвірки» в галузі Міжнародного аудиту та здійснила ряд глобальних проектів, серед яких найбільш масштабні:

 • Переоцінка та тестування на знецінення активів Нафтогаз-Україна та компаній, в яких його доля перевищує 50% (Чорноморнафтогаз, УкрНафта, УкрТатнафта);
 • Переоцінка та тестування на знецінення активів аграрного сектора холдингу NCH ADVISORS та інших;
 • В рамках підготовки до корпоратизації та подальшої приватизації - переоцінка,  тестування на знецінення активів «Державної продовольчо-зернової корпорації України»;
 • Переоцінка активів при злитті під наглядом МВФ двох державних банків: КБ «УкрГазБанк» та КБ «Київ»;
 • В рамках підготовки до приватизації сумісно з групою міжнародних консультантів – переоцінка,  тестування на знецінення активів «Центренерго»;
 • Переоцінка та тестування на знецінення активів «Одеського припортового заводу» та інших підприємств нафтохімії;
 • Переоцінка при поглинанні бізнесів для корпорації «УкрПродукт».

 

В результаті вибору нас, як Спеціаліста з оцінки для фінансової звітності, Ваша Компанія отримає обґрунтовану вартість активів, яка буде визнана Аудитором/Інвестором та дозволить досягнути поставлених цілей.

Керівник напрямку оцінки активів для міжнародного аудиту - Гумен Вікторія.