Оцінка інтелектуальної власності

Оскільки виконання робіт з оцінки інтелектуальної власності потребує спеціальних знань та високої кваліфікації Виконавця, в складі групи компаній «Увекон» в 2008 році було створене спеціалізоване підприємство «Уквекон-Інтелект». Позитивний досвід з оцінки інтелектуальної власності налічує понад 50 виконаних підприємством робіт.

Зміст поняття інтелектуальної власності розкривається статтею 418 книги четвертої Цивільного кодексу України. Відповідно до Національного стандарту №4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної власності» Об'єктами оцінки є майнові права інтелектуальної власності, що відносяться до об'єктів у нематеріальній формі.

Відповідно до вказаного стандарту оцінюються майнові права на такі об'єкти інтелектуальної власності:

 • літературні і художні твори;
 • комп'ютерні програми;
 • компіляції баз даних (бази даних);
 • виконання;
 • фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій віщанням;
 • винаходи, корисні моделі, промислові зразки;
 • компонування (топографії) інтегральних мікросхем;
 • раціоналізаторські пропозиції;
 • сорти рослин, породи тварин;
 • комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення;
 • комерційні таємниці;
 • інші об'єкти, які відповідно до законодавства відносяться до об'єктів права інтелектуальної власності.

В процесі оцінки в більшості випадків визначається вартість бізнесу і гудвілу (ділової репутації), після цього визначається вартість кожного окремого активу або груп активів. Можливий варіант оцінки прав на об’єкт інтелектуальної власності як окремого активу (визначення ціни ліцензії).

Кожна із перелічених дій із нематеріальними активами, вимагає здійснення процедури оцінки:

 • внесення до статутного капіталу; визначення частки майнових прав;
 • купівля-продаж (зокрема продаж надлишкових активів);
 • використання прав на об’єкт інтелектуальної власності через ліцензію (оцінка ціни ліцензії);
 • передача прав під заставу при отриманні кредиту;
 • інвестування в інвестиційний проект;
 • приватизація;
 • комерційна концесія;
 • безвідплатна передача;
 • дарування прав;
 • спадкування прав;
 • врахування в балансі у якості нематеріального активу;
 • оцінка для цілей міжнародного аудиту (відповідно до МСФЗ);
 • формування цінової політики;
 • обчислення податків, мит, зборів;
 • розділ майна, злиття і ліквідація підприємств;
 • страхування прав;
 • оцінка збитків (втраченої вигоди).

Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності (як нематеріальних активів, так і окремих самостійних об’єктів) здійснюється за наступними етапами:

 1. Юридична експертиза майнових прав (на цьому етапі вивчаються документи, які підтверджують права власника на об’єкт, обсяг і строк дії цих прав);
 2. Визначення методології оцінки у відповідності до мети оцінки та наявної вихідної інформації;
 3. Здійснення розрахунків і визначення вартості прав;
 4. Підготовка Звіту про оцінку.

Для здійснення робіт по першому етапу, який передує виконанню робіт з оцінки, Клієнт надає документи, які підтверджують майнові права на об’єкт інтелектуальної власності (Свідоцтво на знак для товарів та послуг, патент на винахід, патент на корисну модель, патент промисловий зразок, ліцензійну угоду, тощо). Після проведення юридичної експертизи Компанія готує для Клієнта перелік необхідної фінансової (та технічної) документації, на базі якої будуть виконуватись роботи з оцінки.

В результаті введення в цивільний оборот контрафактної (фальсифікованої) продукції (послуг) порушуються права та інтереси власників об’єктів інтелектуальної власності, завдається збиток споживачам і державі. Група компаній «Увекон» здійснює оцінку прав на об’єкти інтелектуальної власності в усіх варіантах та збитків від порушення прав власників об’єктів інтелектуальної власності.