Грузинське товариство незалежних оцінщиків

Грузинське товариство незалежних оцінщиків - професійне об'єднання фахівців в області оцінки.

Метою створення товариства є об'єднання учасників ринку оціночних послуг, які здійснюють оціночну діяльність, забезпечення сприятливих умов членам товариства при здійсненні ними професійної діяльності, а також захист професійних інтересів його членів.

Основні напрямки діяльності:
  • активне сприяння розвитку саморегулювання оціночної діяльності та формуванню цивілізованого ринку оцінки в Грузії;
  • контроль за дотриманням оцінювачами - членами товариства при здійсненні ними професійної діяльності законодавства про оціночну діяльність, правил і стандартів професійної діяльності членів, правил ділової та професійної етики членів товариства і інших документів обов'язкового характеру, що регулюють професійну діяльність членів товариства;
  • захист професійних інтересів оцінювачів;
  • розробка і встановлення правил і стандартів проведення оцінки різних видів об'єктів цивільних прав, що забезпечують ефективну оціночну діяльність в Грузії;
  • представлення професійних інтересів своїх членів в державних та інших органах;
  • інформаційне і методичне забезпечення оцінювачів - членів товариства, консультування оцінювачів та споживачів їх послуг;
  • сприяння органам державної влади у виробленні збалансованої державної політики в області оціночної діяльності з урахуванням інтересів професійних учасників цієї діяльності;
  • розвиток оціночної діяльності в Грузії.