Перемикач «On|Off» в комірці «Коефіцієнти ГІС «Увекон»


Перемикач «On|Off» в комірці «Коефіцієнти ГІС «Увекон»
забезпечує ввімкнення або вимкнення режиму роботи калькулятору із застосуванням коефіцієнтів коригування на ціноутворюючі фактори, розраховані системою.

В позиції перемикача «On» коефіцієнти ГІС «Увекон» застосовуються для усіх критеріїв що вибрані користувачем як такі, що своїм значенням впливають на співвідношення вартостей аналогів та об’єкта оцінки. Значення коефіцієнтів ГІС «Увекон» відображаються в комірках калькулятора та приймають участь в обчисленні загального коефіцієнта коригування автоматично, для критеріїв що заносяться системою на підставі автоматично занесених системою даних, або одразу після вибору користувачем відповідного значення критерію із довідника системи.

В позиції перемикача «Off» калькулятор набуває статусу ручного режиму, в якому користувач системи отримує можливість на власний розсуд вибирати із довідника та застосовувати для розрахунків будь-які значення коефіцієнтів коригувань.