Оцінка будівель та споруд Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

На замовлення Науково-дослідного інституту пам’яткоохоронних досліджень фахівцями "Увекон" проведена робота з визначення вартості 47 об'єктів історико-культурної спадщини – будівель та споруд, що входять до складу архітектурного комплексу Києво-Печерської Лаври (за рішенням Міжурядового Комітету ЮНЕСКО «Архітектурний ансамбль Києво-Печерська Лавра» в 1990 році  внесено до Списку Всесвітньої культурної спадщини).
 
Було здійснено аналіз  великого обсягу інформаційних матеріалів з історії , особливостей архітектури,  перебудов, можливих втрат та інших важливих джерел для врахування при визначенні вартості оцінюваних об’єктів, зокрема визначенні їх ціннісних характеристик  та схоронності.

Робота проводилась за консультаційної підтримки фахівців Науково-дослідний інституту пам’яткоохоронних досліджень.

При визначенні вартості об’єктів оцінки застосований витратний методичний підхід з врахуванням положень Методики грошової  оцінки пам’яток та Національних стандартів оцінки майна.

Також в роботі використаний практичний досвід фахівців компанії «Увекон» викладений в посібнику «Оцінка пам’яток історії, архітектури та містобудування» (Клименко І.М., Смольнікова С.М., К.: АртЕк, 2006. - 264 стр).  
 
До співпраці були залучені фахівці Науково-технічного центру експертизи нерухомості (складання кошторисної документації).
  
Виконана робота оформлена у шести томах Звіту.