Рецензування звітів з оцінки

Достатньо часто трапляються ситуації, коли у користувачів Звітів з оцінки виникає сумнів щодо їх якості та об’єктивності.

Водночас проведення альтернативної оцінки часто є недоречним та економічно невигідним.Вирішенням проблеми може бути рецензування звіту про оцінку.

Згідно зі ст. 13 ЗУ «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», рецензування звіту про оцінку майна може виконувати оцінювач, який має не менше ніж дворічний досвід практичної діяльності з оцінки майна.Рецензування потребує високої кваліфікації та досвіду рецензента, отже послуги рецензування Звітів з оцінки надаються провідними фахівцями групи компаній «Увекон» з більш ніж десятирічним досвідом робіт, в тому числі членами Експертної ради Українського товариства оцінювачів.

Рецензування звіту про оцінку майна полягає в його критичному розгляді та наданні висновків щодо їх повноти, правильності виконання та відповідності застосованих процедур оцінки майна вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна в порядку, визначеному Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльності в Україні» та іншими нормативно-правовими актами з оцінки майна.

Рецензування звіту про оцінку майна здійснюється на вимогу особи, яка використовує оцінку майна та її результати для прийняття рішень, у тому числі на вимогу замовників оцінки майна, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, судів та інших осіб, які мають зацікавленість в неупередженому критичному розгляді оцінки майна, а також за власною ініціативою суб’єкта оціночної діяльності.