«Скоригована вартість,$»


Комірка «Скоригована вартість,$» як для об’єкта оцінки так і для об’єктів – аналогів містить інформацію про вартість об'єкту в доларах США, визначену як добуток загальної площі об'єкту та вартості квадратного метра об'єкта в доларах США, скоригованого на ціноутворюючі критерії.