«Вартість,$»


Комірка «Вартість,$» містить інформацію про:
  • для об’єкта оцінки – попередньо розраховану вартість об’єкта оцінки шляхом автоматичного обчислення середньо-арифметичного значення вартостей відібраних на 3-ому етапі аналогів, та без застосування коригувань на ціноутворюючі фактори;
  • для об’єктів аналогів - - вартість згідно оголошення та без застосування коригувань на ціноутворюючі критерії.