Вхідні дані та їхня структура


Вхідними даними для здійснення розрахунків являється масив інформації про об’єкт нерухомості що вивчається, його географічне розташування, фізичні властивості та характеристики, юридичний стан.

Всі ці дані застосовуються для пошуку аналогів та розрахунку коефіцієнтів коригування вартості об’єкта що вивчається та подібних об’єктів. Дані можуть бути введені користувачем у текстовому, числовому форматі або вибрані із довідників.

Неоднорідність даних, що приймають участь у розрахунку ймовірної вартості різних типів об’єктів нерухомості, передбачає їх розділення на дві підгрупи, а саме квартири і домоволодіння, а відповідно, і застосування двох алгоритмів розрахунку результату.

Дані по своїй суті розподіляються за наступними ознаками:
  • дані що вводяться в інформаційні поля для описової частини вихідної форми та не приймають участь в підборі аналогів та розрахунках;
  • дані що вводяться як для описової частини, так і приймають участь в підборі аналогів та розрахунках;
  • дані що вводяться як для описової частини, так і приймають участь в розрахунках, але не приймають участь в підборі аналогів;
  • дані що лише приймають участь в розрахунках.