«Загальна площа»


Занесення даних в комірку «Загальна площа», як для об’єкта оцінки так і для аналогів, здійснюється автоматично. Залежність вартості від загальної площі об’єкта користувачем може бути визначено самостійно.