«Загальна площа»


Занесення даних в комірку «Загальна площа», як для об’єкта оцінки так і для аналогів, здійснюється автоматично. Залежність вартості від загальної площі об’єкта користувачем може бути визначено самостійно.

Але, у разі застосування коефіцієнтів ГІС «Увекон» розмір коефіцієнта коригування буде залежати не лише від площі об’єктів оцінки та аналогів, але й від типу житла до якого належить кожний із об’єктів.

Статистичними дослідженнями масиву даних про подібні за основними характеристиками та географічним розташуванням об’єктів нерухомості встановлено неоднорідну залежність вартості від загальної площі для житла дореволюційної та масової радянської забудови, та для масового сучасного житла відповідно.

Таким чином, фактор «Типу житла» для кожного із об’єктів що порівнюються в системі, обов’язково враховується при застосуванні коефіцієнтів ГІС «Увекон».