Аналітика ринку нерухомості України

Інформаційно-аналітичний центр досліджень ринку нерухомості був створений в 2007 році в структурі Групи компаній «Увекон» з метою постійного моніторингу, аналізу та висвітлення динаміки ринку нерухомості України.
 

 
 • щоквартальні дослідження ринку нерухомості України в розрізі регіонів та міст, що містить аналіз цінової ситуації в усіх сегментах ринку нерухомості міст України станом на поточний квартал звітного року за ринковими цінами та рівнем орендних ставок, динаміку цін ретроспективного періоду, короткострокові прогнози на наступний за звітнім квартал;
 • деталізовані дослідження визначених замовником сегментів ринку нерухомості, міст і регіонів України;
 • дослідження активності ринку нерухомості, кількість транзакцій з відчуження прав власності (в динаміці). Аналіз існуючого попиту та пропозиції;
 • аналіз макроекономічної ситуації і чинників, що впливають на ринок нерухомості;
 • аналіз поточного законодавства на ринку нерухомості. Огляди змін та доповнень законодавчої бази в сфері нерухомості;
 • визначення найефективніших варіантів управління нерухомістю;
 • обчислення коефіцієнтів зміни цін для масової переоцінки застав;
 • обчислення ймовірної ринкової вартості об'єктів Замовника шляхом співвідношення до ринкових цін;
 • обчислення рекомендованої ринкової вартості об'єктів Замовника для продажу, з урахуванням термінів експозиції та основних характеристик об’єктів;
 • аналіз на відповідність ринковими цінами вартостей об'єктів замовника;
 • проведення комплексних маркетингових досліджень ринку нерухомості України. Складання довгострокових прогнозів;
 • дослідження сегментів будівництва, складання довгострокових прогнозів, аналіз інвестиційної привабливості сегментів;
 • інші індивідуальні дослідження згідно  запиту Замовника.
 
В рамках роботи Аналітичного центру створена Всеукраїнська єдина геоінформаційна система збору, аналізу, пошуку і візуалізації цінових показників ринку нерухомості України.

Даний продукт є інтерактивною робочою платформою для учасників ринку нерухомості, яка дозволяє Замовнику працювати з базами даних та результатами аналізу в режимі онлайн. Унікальністю даного проекту є його масштабність (база покриває всю територію України), регулярне оновлення бази даних, можливість звернення до ретроспективних даних, можливість проведення аналізу в реальному часі.
 
Регулярний моніторинг усіх сегментів ринку нерухомості, що здійснюється фахівцями Інформаційно-аналітичного центру дає можливість бачити картину ринку нерухомості цілком і спостерігати зміну тенденцій.
 
Щомісячна вибірка для формування статистичної бази складається з понад 1,5 млн. об’єктів в загалом по Україні.
 
Всі складові інформаційної бази, яка використовується для статистичної обробки і подальших висновків, відбираються та проходять перевірку фахівцями представництв та партнерських компаній, що безпосередньо працюють в досліджуваних регіонах та містах.
 
В своїй роботі ми використовуємо методи статистичного спостереження, інтерв’ювання, причинно-наслідкового аналізу та математико-статистичного моделювання.
 
Незалежно від обсягу та складності, кожне завдання наших замовників ми розглядаємо особисто із обов’язковим складанням та узгодженням технічного завдання.  Саме тому серед замовників Аналітичного центру групи компаній «Увекон» провідні банки України, інвестиційні, консалтингові та оціночні компанії.
 
В залежності від потреб замовника пропонується форма надання звіту – друкована, на електронних носіях, електронна розсилка, онлайн доступ.
 
Ми гарантуємо оперативність виконання та високий професійний рівень вирішення поставлених задач, заснований на багаторічному досвіді роботи на ринку консалтингових послуг України.