Опис інтерфейсу

Інтерфейс "Калькулятора..." передбачає 5 екранних форм, кожна із яких є відображенням одного із 5-етапів розрахунку:

1-й етап – робота з «портфелем» готових проектів (здійснених раніше розрахунків) або створення нового проекту;
2-й етап – введення даних про об’єкт оцінки, необхідних для його геокодування та пошуку аналогів;
3-й етап – пошук та вибір аналогів;
4-й етап – вибір ціноутворюючих факторів та застосування коригуючих коефіцієнтів;
5-й етап – зведення результатів та експорт вихідних даних.

Процедура визначення ймовірної ринкової вартості об’єкта нерухомості здійснюється за принципом «крок-за кроком», кожний наступний етап є наслідком повного виконання попереднього. Підтвердженням виконання дій на кожному етапі, запис результату цих дій та перехід до наступного етапу здійснюється після натискання кнопки «Наступний етап» або графічного зображення "Стрілка вправо" та шляхом переміщення графічного зображення "повзунок" на «лінійці етапів».Мал.1

Тимчасова або остаточна відмова від створення проекту (перехід до наступних після поточного етапів) може бути здійснена в будь який момент шляхом натискання на графічне зображення хрестика у правому верхньому куті екранної форми.Мал.2

Збереження в портфелі кожного проекту здійснюється одразу після виконання другого етапу (введення даних про об’єкт оцінки, необхідних для його геокодування та пошуку аналогів) та переходу на 3-й етап (вибір аналогів).

Повернення до повністю або частково виконаного проекту з метою його перегляду, повного виконання або внесення коригувань та уточнень може бути здійснення шляхом його вибору в портфелі на 1 етапі.

Допускається внесення будь-яких змін в проект, що був збережений у портфелі, крім зміни адреси розташування об’єкту вивчення. Будь-які уточнення адреси об’єкту на 2-му етапі системою сприймаються як новий проект.

Інтерфейс системи передбачає використання оперативної допомоги користувача у вигляді коротких текстових повідомлень, доступ до яких можливо отримати шляхом наведення маркеру маніпулятора «миша» на відповідну позначку у вигляді графічного зображення «знаку питання». Для зручності використання системи для деяких категорій даних через оперативну допомогу користувач може отримати безпосередній доступ до довідкової системи "Банк знань".Мал.3