Інвестиційне та бізнес планування

Бізнес планування є нормою в підприємницькій діяльності, та  допомогає в принятті  рішень  що ведуть до успіху будь-якого бізнесу.

Бізнес план дає обьективну оцінку, про можливості розвитку виробництва, ціну, показує основні фінансово-економічні результати компанії, вказує на можливі ризики та допомогає знайти шляхи їх уникнення.

Бізнес план можно сприймати як, об'єктивну оцінку власної підприємницької діяльності компанії, і в той же час як новий інструмент пошуку інвестиційних рішень. Консультанти «Увекон» готові запропонувати свої послуги в сфері бізнес-консалтингу як для стартапів, так і для діючих компаній.

Переваги бізнес-планів «Увекон».

Ефективність нашої роботи визначається великим досвідом в оцінці бізнесу, який ми використовуємо при бізнес-плануванні, що є нашою конкурентною перевагою. Перш за все це відноситься до якісного деталізованого підходу в оцінці складових - премій за ризики при визначенні ставок дисконтування, аналізі потенціалу і перспектив різних сфер діяльності, великий базі порівняння прибутковості діючих компаній, опрацювання можливих загроз і переваг бізнесу на базі фактичних даних ринку, чого, як правило, не існує у інших компаній-розробників бізнес-планів.


Сильною стороною нашої компанії є комплексний та професійний підхід, а кожна складова бізнес-плану опрацьовується профільними фахівцями:
 • план будівництва і капітальних інвестицій - фахівцями із будівництва, кошторисників;
 • план маркетингу - маркетологами і галузевими експертами;
 • організаційний і фінансовий план - фінансистами і оцінювачами бізнесу.
При необхідності ми здійснюємо супровід Проекту з моменту підписання договору до рішення про фінансування і початок капітальних інвестицій.

Розробка бізнес-плану необхідна в наступних випадках:
 • відкриття нового підприємства (приватного бізнесу);
 • виведення на ринок нового продукту або послуги;
 • розширення сфери діяльності компанії, організація нового напрямку.
Цілі планування можуть бути:
 1. внутрішні (переважно як інструмент управління);
 2. зовнішні (для залучення інвестиційного або кредитного фінансування).
Обов'язкові компоненти бізнес-плану.
 
Структура бізнес-планів може відрізнятися в залежності від цілей і типу документа. Якість вимог до планів, які створює компанія «Увекон», перш за все для залучення інвестицій або кредитного фінансування, включають:
 1. Резюме (Executive summary)- короткий огляд бізнес-концепції, ключових цілей бізнес-плану, структури власності, групи управління, продукту або послуг, цільового ринку, конкурентних переваг, маркетингової стратегії і резюме фінансових прогнозів. Кожному абзацу Резюме відповідає більш докладний розділ бізнес-плану.
 2. Опис компанії (Business Overview) - відомості про історію, бачення мети та місії бізнесу, структура власності.
 3. Опис продукту або послуги (Products and Services) - опис властивостей і характеристик нового продукту або послуги, їх відмінностей від конкурентів.
 4. Аналіз ринку (Market, Industry overview), в якому аналізується цільовий ринок, конкуренти, надійна частка ринку, SWOT-аналіз. При необхідності ми організуємо польові маркетинг-дослідження, хронометраж.
 5. Стратегія маркетингу (Marketing Strategy) - опис того, яким чином компанія планує продавати продукт або послугу (інструменти просування 4P, тактика просування і продажів, план маркетингу).
 6. Операційний план (Operations Plan) - профіль управлінської команди стартапа або напряму, план кадрових ресурсів, організація місць і об'єктів бізнесу, опис технології, виробничий план та огляд щоденних операцій, також складається план з праці та штатний розпис.
 7. Фінансовий план (Financial plan) - розробка бюджету доходів і витрат, звіту про рух грошових коштів, при необхідності - прогнозного балансу для розуміння того, як зміниться ефективність використання коштів компанії від здійснення інвестиції протягом певного періоду, а також для визначення поточних і майбутніх потреб в інвестуванні, їх впливу на зростання фінансових результатів бізнесу з урахуванням планових витрат на фінансування.
 8. Аналіз показників інвестиційної привабливості (Investment analysis), в т.ч. розрахунок необхідної для інвестора норми доходу. Аналізуються ризики в якісному і вартісному вираженні. Складається картина ефективності проекту за коефіцієнтами і показниками (NPV, IRR, індекс прибутковості, період окупності та ін.).
 9. Резюме (Review) - висновок, який об'єднує всі розділи і формує остаточну, зважену оцінку ефективності та ризиків проекту.

Тут перераховані тільки мінімальні компоненти для бізнес-плану, в залежності від цілей проекту їхній обсяг може відрізнятися. Наприклад, для проектів, що передбачають державне фінансування, в бізнес-план, зазвичай, включають: аналіз бюджетної і економічної ефективності, соціально-економічні наслідки здійснення бізнес-плану, план охорони навколишнього середовища та ін.

Детально-пророблений бізнес-план, підготовлений компанією «Увекон», як правило, займає 200-250 сторінок і містить близько 70 таблиць, 50 графіків і малюнків. 

Бізнес-план може бути підготовлений українською, російською та англійською мовами. З прикладом бізнес-плану Ви можете познайомитися за посиланням.

Кожен бізнес-план, підготовлений «Увекон», крім самого звіту з додатками, при необхідності включає в себе ефектну презентацію для інвесторів (кредиторів) у форматі pdf або pptx. З прикладом розширеної презентації бізнес-ідеї для прийняття управлінського рішення Ви можете познайомитися за посиланням.

Складання бізнес планів регламентують:
 • стандарти, методики і рекомендації UNIDO;
 • методичні рекомендації з розробки бізнес-плану підприємств (Наказ Міністерства економіки України від 6.09.2006 р N 290);
 • методичні рекомендації з розробки бізнес-планів інвестиційних проектів (Наказ Державного агентства України з інвестицій та розвитку від 31.08.2010 N 73).
Перераховані джерела є методологічною основою при складанні бізнес-планів в Україні, при аналізі інвестиційного проекту також можуть бути використані інші стандарти (EBRD, KPMG та ін.).
 
Замовивши бізнес-план, Ви отримаєте інвестиційний документ, який буде в повній мірі відповідати прийнятим міжнародним і вітчизняним стандартам та враховувати Ваші побажання.


Керівник напрямку інвестиційного та бізнес планування в групі компаній "Увекон" - Романьков Роберт.