Калькулятор оцінювача


«Калькулятор оцінювача» - вбудований в програмне середовище геоінформаційної системи «Увекон» інструмент, метою впровадження та застосування якого є надання допомоги користувачу системи шляхом введення певного набору даних про стан об’єкта нерухомості оперативно отримати інформацію про вірогідну ринкову вартість цього об’єкта станом на дату запиту. Базою застосування методу та джерелом отримання інформації для підбору подібних об’єктів нерухомості є масив даних, які агреговані, накопичені, структуровані та валідовані засобами Геоінформаційної системи «Увекон». Актуалізація бази здійснюється не рідше ніж раз  на місяць.

Автоматичний розрахунок вірогідної ринкової вартості застосовується для об'єктів житлової нерухомості, а саме квартир в багатоквартирному будинку і домоволодінь з ділянкою. Крім цього, функціоналом інструменту передбачено здійснення інтелектуального пошуку та підбору аналогів для об'єктів комерційної нерухомості та земельних ділянок з наступним їх рейтингуванням на підставі схожості за критеріями: географічне розташування, відношення до певної типової групи нерухомості та розмірність.

При цьому, робота даного сервісу можлива як в напівавтоматичному режимі  («Калькулятор оцінювача PRO») безпосередньо користувачем через відповідний інтерфейс шляхом:

  • селекції вибірки об'єктів порівняння з актуальної бази даних (пропозицій продажу, оренди) по заданих факторних ознаках сегменту ринку об'єкту нерухомості;
  • генерації показників коригування на ціноутворюючі фактори;
  • автоматичного узгодження отриманих результатів розрахунку,

так і в автоматичному режимі («Калькулятор оцінювача SIMPLE»), коли вірогідна вартість об’єкта нерухомості визначається миттєво після введення невеликого набору основних  географічних та фізичних характеристик об’єкту дослідження.Інтеграція інструментарію «Калькулятора оцінювача» до програмного середовища користувача можлива через протокол API


Робота з калькулятором можлива за попередньої реєстрації користувачів корпоративного сайту групи компаній «Увекон» та здійснюється через електронний персональний кабінет користувача.  


Особливості роботи з "Калькулятором...", нововведення і зміни у його функціоналі висвітлюються у розділі меню "База знань" та у відповідних рубриках на сторінці компанії в інтернеті, соціальних мережах і на каналі YouTube.Зареєструватися для використання

З усіх питань по роботі калькулятора, а також, з питань співробітництва прохання звертатися до Коробко Олександра - партнера з розвитку групи компаній «Увекон» за телефоном +38(067) 217 00 12, або на електронну пошту: korobko@uvecon.ua