«Коефіцієнт торгу»


Комірка «Коефіцієнт торгу» - значення коефіцієнт що представляє собою розмір поправки для приведення вартості об'єктів - аналогів, що зазначена в оголошенні, до ринкової.

Коефіцієнт розраховано на підставі даних бази ГІС "Увекон" та даних Асоціації спеціалістів з нерухомості України про реальні продажі.Співробітництво групи компаній «Увекон» із Асоціацією фахівців з нерухомості України (АСНУ) надало можливість створити та використовувати мультилістингову систему (МЛС) на основі накопиченої АСНУ інформації про характеристики та цінові параметри реальних угод про купівлю-продаж нерухомості. В свою чергу це надало можливість, застосувавши інструменти геостатистичного моделювання для даних бази ГІС «Увекон» та даних АСНУ, обрахувати розміри коефіцієнтів «поправки на торг» для кожного обласного центру та областей України. Коефіцієнт застосовується автоматично та приймає участь в обчисленні загального коефіцієнта коригування в залежності від географічного розташування об’єктів оцінки та аналогів.

Подальше співробітництво організацій та накопичення даних в ГІС «Увекон» та МЛС дозволять провести більше деталізовані розрахунки, визначити і застосувати в модулі співвідношення вартостей пропозиції та реального продажу у розрізі сегментів та типів нерухомості, географічних територій та в часових періодах.