Кошторисний консалтинг

Будівництво є складним бізнес-процесом, який включає постійну взаємодію забудовника, підрядника, інвестора, регулюючих органів, фізичних осіб у часі із залученням великих коштів та реалізує комплекс дій метою, яких є  планове завершення будівництва та успішного вводу об’єкта в експлуатацію.

Кожна стадія будівництва від  проектування, узгодження, верифікації та вводу об’єкта в експлуатацію пов’язана зі значними фінансовими ризиками, які можливо виявити після  вичерпного аналізу проектно-кошторисної документації та її застосуванні.

Фахівці групи компаній «Увекон», маючи накопичений багаторічний досвід, пропонують своїм Клієнтам надання послуг з кошторисного консалтингу, який є  відносно новою послугою в Україні.

Кошторисний консалтинг, в першу чергу, потрібен для:
 • визначення вартості об'єкта на всіх стадіях будівництва;
 • аналізу проектно-кошторисної документації;
 • аналізу дотримання всіх законодавчих норм при будівництві та здачі об’єктів в експлуатацію;
 • визначення ступеню будівельної готовності об’єктів незавершеного будівництва;
 • інвестиційної оцінки об’єктів будівництва будь-якої складності та завершеності;
 • оцінки збитків від впливу аварій, надзвичайних ситуацій, стихійних лих;
 • мінімізації ризиків та оптимізації процесів у будівництві в цілому.


Для фахівців оцінщиків

Відповідно до діючої нормативно-правової бази з питань оцінки майна, Оцінювач під час проведення оцінки, має право використовувати (має можливість спиратись), на проектно-кошторисну документацію. В Національному страндарті оцінки №1, така можливість передбачена пунктом 26 та пунктами 8, 10.

Фактично проектно-кошторисна документація об'єднує велику кількість документів, які супроводжують об'єкт будівництва зі стадії проекту до стадії вводу в експлуатацію об'єкту завершеного будівництвом. Кожна стадія проектування, узгодження, верифікації, будівництва, пов'язана зі значним фізичним обсягом документації.


Задля вичерпного аналізу проектно-кошторисної документації та можливістю вилучення і застосування необхідної інформації, яка в ній міститься, потрібно мати достатньо знань та навичок.
Отже, для використання будь-якої інформації із масиву проектно-кошторисної документації, задля вирішення питань визначення вартості будівництва, або застосування методу одиничних показників, або вирішення питання типовості об'єкта, та інше, дуже часто потрібен консалтинг  проектно-кошторисної документації, який дозволить визначитися та знайти необхідну інформацію, та коректно застосувати її.

При замовленні послуги оціночного консалтингу, наші консультанти проведуть комплексне дослідження та незалежну оцінку:

 • термінів
 • обсягів
 • вартості
 • та інших фінансово-технічних параметрів будівництва.
Для фахівців кошторисників

Відповідно до діючої нормативно-правової бази у галузі будівництва, під час складання інвесторської кошторисної документації  на стадії "П"(проектування), має право використовувати (має можливість спиратись), на проектно-кошторисну документацію.

Щонайменше в двох важливіших етапах своєї праці, кошторисники користуються тими ж самими показниками, що й оцінювачі:
 • на етапі визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об'єктів (ДСТУ-Н Б В.1.2-1662013 зі змінами 2017);
 • на етапі визначення кошторисної вартості проектних робіт (ДСТУ Б Д.1.1-7-2013 зі змінами 2017).
На етапі віднесення об'єкта будівництва до того чи іншого класу наслідків, при розрахунку більшості об'єктів застосовуються показники кошторисної вартості проекту-аналога/вартісні показники об'єкта-аналога.

Задля визначення кошторисної вартості проектних робіт від вартості будівельних робіт, базою, до якої застосовуються усереднені відсоткові показники вартості проектних робіт, є вартість будівельних робіт за номенклатурою глав 1-9 ЗКР, що визначається виконавцем проектних робіт за даними вартісних показників обєктів-аналогів; пункт 5.2.2.1, 5.2.3 дають уточнення щодо можливості використання укрупнених усереднених показників вартості будівництва на функціональну одиницю виміру ( 1 кв.м., 1 куб.м. тощо) в ринковому рівні цін.

Для інвесторів та забудовників

Застосування кошторисного консалтингу об'єктів будівництва дозволяє інвесторам/власникам та замовникам отримати фактичну оцінку виконання будівельних робіт на будь-якому етапі по критеріях: достовірності виконаних обсягів робіт та їх вартості, відповідності дотримання встановленим нормам, ступені готовності, та вартості витрачених коштів/об'єкту будівництва  у часі.
 
Експерти "Увекон" забезпечать для Вас:
 • ретельний аналіз проектно-кошторисної документації та фінансово-економічних показників проекту;
 • технічне обстеження об’єкта будівництва;
 • відповідність цільового використання коштів, матеріалів, техніки, послуг та їх ринкове ціноутворення.
Клієнт отримає повну послугу з рекомендаціями, в тому числі з оцінкою об’єкта будівництва на всіх стадіях готовності, який дозволить прийняти виважене рішення стосовно будівництва в цілому, та запобігти виникненню будь-яких ризиків.

Ми з радістю поділимося нашим досвідом для вашої успішної діяльності!