Оцінка обладнання та транспорту

Така оцінка необхідна для визначення виробничих витрат підприємств будь-якого виду власності і правильного оподаткування як прибутку, так і майна, на якому заснований бізнес. Швидкий розвиток технічного прогресу, блискавичне освоєння інноваційних технологій, функціональний та фізичний знос, а також зміна кон'юнктури ринку призводять до того, що після певного часу змінюється ринкова вартість машин та промислового устаткування в цілому.

Ринкові ціни на обладнання, крім іншого, залежать також від інфляції/дефляції. Такі чинники ще раз підтверджують необхідність переоцінки час від часу машин і устаткування для точного визначення їх вартості на поточну дату.

Діапазон машин, механізмів, агрегатів, пристроїв, які підпадають під поняття «машини та обладнання», на практиці надзвичайно широкий. В загальному випадку – це технологічне обладнання різних галузей, енергетичне обладнання, всі види підйомно-транспортних засобів, комп'ютерна та оргтехніка, сільськогосподарська техніка, торгівельне обладнання, військова техніка та ін. Чи можна знайти в цих якісно різнорідних видах машин і устаткування щось спільне? Так, можна. Це і є методичні прийоми оцінки їх ринкової вартості, відомі професіоналам, ними напрацьовані та відточені.

Оцінка обладнання може виконуватися як в рамках окремого завдання (згідно до переліку обладнання, наданого Замовником), так і бути складовою частиною великої роботи з оцінки майна підприємства в цілому, коли крім обладнання також оцінюється нерухомість, автомобілі, НМА та інші типи активів.

Найпоширенішими випадками, коли необхідна незалежна оцінка машин та обладнання, є:

 • бухгалтерський і податковий облік – наприклад, для постановки майна на баланс підприємства, для переоцінки для цілей бухгалтерського обліку або для передачі його в оренду;
 • оцінка основних засобів підприємства для відчуження;
 • передача основних засобів підприємства в заставу для отримання кредиту;
 • для пред’явлення в суді, наприклад, в разі поділу засновниками майна підприємства.

У більшості випадків оцінка машин обладнання має за мету визначення ринкової вартості. Але в певних випадках при оцінці обладнання також виникає необхідність визначення вартості ліквідації, тобто ціни, яку можна отримати за основні засоби при здачі їх в утилізацію (наприклад, на металобрухт). 

Коли проводиться оцінка вартості машин та обладнання, підчас виникають проблеми в частині ідентифікації об'єктів оцінки. Дуже часто кількість об'єктів оцінки тільки в одній компанії може доходити до декількох тисяч одиниць – тут можуть бути найрізноманітніші по влаштуванню, призначенням і характеристиками екземпляри.

Отже процедура оцінка машин та обладнання потребує угруповання за такими сегментами:

 • технологічне (основне);
 • допоміжне;
 • транспортні засоби (як колісні транспортні засоби, так і залізничний транспорт, судноплавні засоби та літальні апарати);
 • все офісне обладнання, куди відноситься комп'ютерна техніка та техніка зв'язку, виробничий, господарський інвентар і меблі.

Дана класифікація обладнання має позитивні сторони з точки зору точності оцінки, так як різними можуть бути методи його оцінки. Доцільно виділяти в окрему групу застарілі морально машини і обладнання, тобто те обладнання, яке знято з масового виробництва і точні аналоги (по функціональності) також не випускають. 

Доцільно ще окремо виділити обладнання, яке ще не встановлене, але призначене для цього, адже оцінка вартості тут ніяк не пов'язана умовами існуючого використання. В більшості випадків в окрему групу виділяється обладнання, що не використовується та не буде використано в майбутньому, враховуючи його незадовільний технічний стан, та його оцінка буде являти собою визначення вартості ліквідації. 

Взагалі, в багатьох випадках при виконанні робіт з оцінки рухомого майна (технологічного обладнання та транспортних засобів) необхідним та обов’язковим є виконання додаткових розрахунків, таких як: 

 • визначення витрат на транспортування обладнання від виробника (ділера) до митного терміналу України та/або до промислового майданчика замовника;
 • розрахунок податкових та інших обов’язкових платежів, що супроводжують перетинання митного кордону України;
 • визначення об’єму витрат, пов’язаних з монтажем, пуско-налагоджувальними роботами та введенням до експлуатації рухомого майна;
 • розрахунок витрат, пов’язаних з демонтажем та утилізацією обладнання.
Відповідні фахівці групи компаній "Увекон" також мають необхідні знання та відповідний багаторічний практичний досвід для вирішення таких специфічних завдань.