Асоціація оціночних організацій республіки Білорусь

12 травня 2014 року Мінським міським виконавчим комітетом здійснено реєстрацію Асоціації оціночних організацій в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та індивідуальних підприємців Республіки Білорусь.

Асоціація є некомерційною організацією, яка об'єднує юридичних осіб і індивідуальних підприємців без утворення юридичної особи, що здійснюють оціночну діяльність, а також організації, що проводять навчання (підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та інші форми освітньої діяльності) осіб, які здійснюють оціночну діяльність у відповідності до законодавства Республіки Білорусь. 

Предмет діяльності Асоціації сформульований як консолідація дій членів Асоціації в області оціночної діяльності, захист інтересів членів Асоціації та надання всебічної допомоги у вирішенні поставлених перед членами Асоціації завдань.

Основними цілями Асоціації є:
  • представлення та захист прав і законних інтересів членів Асоціації, координація їх діяльності та підвищення ефективності їх роботи;
  • об'єднання професійних учасників ринку оціночних послуг, які здійснюють діяльність з проведення оцінки об'єктів цивільних прав;
  • забезпечення сприятливих умов членам Асоціації при здійсненні ними професійної діяльності;
  • надання сприяння зацікавленим державним органам у виробленні та проведенні збалансованої державної політики в області оціночної діяльності в Республіці Білорусь з урахуванням інтересів професійних учасників цієї діяльності.
Сьогодні в Асоціацію входять організації, в яких працюють понад 50% від загальної кількості всіх атестованих оцінювачів республіки.

Головою Асоціації оціночних організацій є Юреня Світлана Петрівна.