Принципи роботи ГІС "Увекон"

Геоінформаційна система «Увекон» - це система, призначена для збору, зберігання, аналізу і графічної візуалізації просторових даних і пов'язаної з ними інформації про представлені в системі об'єкти нерухомості.


ГІС «Увекон» забезпечує:
 • В автоматичному режимі та з будь якою періодичністю формування та оновлення бази із масивом даних – близько 800 тис.штук об’єктів нерухомості.
 • Автоматичне очищення недостовірної інформації («статистичного шуму»), геокодування вибірки та розподіл даних за сегментами, типами та класами нерухомості, групування об’єктів  бази за площею.
 • Занесення об’єктів на карту геопорталу та приєднання до зон ціноутворення.

Особливостями ГІС «Увекон» є:
 • Точність формування цінових параметрів, яке забезпечується за рахунок максимального дроблення території України на адміністративні одиниці (всього - більше 10 тис.), в межах великих міст на полігони, межі яких визначено за  ознаками що склалися історично, по типу забудови або по зонах ціноутворення (всього – більше 3 тисяч). Наприклад: місто Київ поділено на 376 полігонів, Харків – 259, Запоріжжя – 216 і т.і.
 • Застосування функції геокодування (прив'язки географічних координат кожній адресі в оголошеннях), яка дозволяє:
  • миттєво та якісно підібрати аналоги продажів (оренди) для об'єкта нерухомості які є предметом дослідження;
  • в будь-який дискретний момент часу визначити спектр можливих цін для масиву об'єктів нерухомості, тим самим здійснювати  масову переоцінку або визначати рівень відповідності вартості заставної нерухомості або власних основних засобів ринковим цінам;
  • шляхом застосування методу просторової інтерполяції покрити географічні території України, які не мають даних про вартість продажів нерухомості, даними про вартість по аналогічних полігонах, які мають схожі характеристики і параметри.

Процес накопичення та обробки системою даних передбачає наступні процедури:
 • Збирання та структурування даних:
  • збирання даних програмою парсером із відкритих джерел 1 раз на місяць;
  • дані про більше ніж 800 тисяч об'єктів із понад 135 джерел зібрані на рівні бази за допомогою SQL скриптів та PL/pgSQL-процедур  структуруються та сегментуються по класифікатору нерухомості.
 • Геокодування даних:
  • система  звертається за допомогою API до сервісу геокодування Google Maps Geocoding;
  • визначаються географічні  координати об'єктів;
  • прив'язуюся дані до районів адміністративного ділення України.
 • Перевірка та валідація даних:
  • автоматична обробка на предмет валідності; 
  • аналіз та виключення помилок;
  • щомісячна аналітична обробка даних