Загальні відомості


«Калькулятор оцінювача» - вбудований в програмне середовище ГІС «Увекон» інструмент, метою впровадження та застосування якого є надання допомоги користувачу системи шляхом введення певного набору даних про стан об’єкта нерухомості оперативно отримати інформацію про вірогідну ринкову вартість цього об’єкта станом на дату запиту.

Введення вхідних та виведення вихідних даних про об’єкт вивчення здійснюється через інтерфейс корпоративної веб-сторінки групи компаній «Увекон».

Базою застосування методу та джерелом отримання інформації для підбору подібних об’єктів нерухомості є масив даних, що агреговані, накопичені, структуровані та валідовані засобами Геоінформаційної системи «Увекон». Актуалізація бази здійснюється не рідше ніж раз на місяць.

Основними елементами порівняння, що застосовуються в модулі, є характеристики об’єктів нерухомості подібних за місцем їх розташування, фізичними та функціональними ознаками, умовами продажу тощо.

За відсутності інформації про вартість продажу подібного майна в конкретний дискретний проміжок часу, або на конкретній, чітко обмеженій географічній території для визначення вірогідної вартості об'єкта застосовується інформація про вартість пропозиції подібного майна в ретроспективному періоді, або географічно віддаленого від об’єкту вивчення.

У цьому випадку застосовуються відповідні поправки які враховують тенденції зміни вартості продажу подібного майна порівняно із вартістю пропозиції.

При цьому, обов’язково приймається до уваги що умови на ринку подібного майна,  що визначали формування вартості продажу або пропозиції, на дату оцінки істотно не змінилися або зміни які відбулися, обов’язково враховані в алгоритмі розрахунку.